Sunday, April 29, 2012

Weekend break


This weekend ends with homemade scones with blueberries and started with healthy homemade pizza.
Dit weekend wordt afgesloten met zelfgemaakte scones met blauwe bessen en begon met gezonde zelfgemaakte pizza.

The pizza was made after a recipe Amber Albarda.
De pizza is gemaakt naar een recept van Amber Albarda, met speltbloem en dus veel gezonder dan kant en klare pizza! En veel lekkerder ;).

We also went to a garden center to buy some plants for the garden.
We zijn ook nog eventjes naar een tuincentrum geweest om wat planten te kopen voor de tuin.

Fijne Koninginnedag!

With love,
BambiThursday, April 26, 2012

Long time no blogging

I've been very busy with studying, so blogging isn't my first priority. However to relax in between study sessions, I decided to paint :). I used some pictures from a magazine as inspiration.


Ik heb het erg druk met studeren op het moment, dus bloggen heeft eigenlijk geen prioriteit op het moment. Maar ontspanning is ook belangrijk, dus ik ben gaan schilderen :). Als inspiratie heb ik wat foto's uit de Home & Garden gebruikt.

 Result ~ Resultaat

With love,
Bambi

Monday, April 9, 2012

Easter weekend

Some pictures of our easter weekend. Three lovely days without studying, and with a lot of baking and cosiness.
Wat foto's van ons paasweekend. Drie mooie dagen zonder studeren en met veel bakken en gezelligheid.

 The breakfast table. Het ontbijt.

And for the very first time, we tried macarons! And they were great! Made out of a package, not from scratch, but nobody noticed ;).
En voor het eerst hebben we macarons gemaakt! En ze zijn super gelukt! Gemaakt uit een pakje, maar dat heeft niemand gemerkt ;).

Also for the first time we tried butter cream with eggyolk and I can highly recommend it, it's much better than with just butter and sugar.
 Voor het eerst ook botercrème met eiwit geprobeerd en echt een aanrader, een stuk lekkerder dan met alleen boter en suiker. Recept komt hier vandaan.

And the final result :).
It's a pitty that the weekend is already over...
En het eindresultaat :).  
Het is jammer dat het weekend al voorbij is...

XOXO Bambi

Sunday, April 8, 2012

Happy Easter

I want to wish you all a happy easter! I hope to show the pictures of our easter bakings later on :).
Ik wil jullie allemaal fijne paasdagen wensen! De foto's van de paasbakkingen volgen nog :).

 XOXO Bambi