Thursday, September 19, 2013

No blogging for a while

Unfortunately I have to stop blogging for a while... My wifi connection at my internship-home is now gone completely and during office hours of course I cannot blog... Therefore no new posts for a while unfortunately :(. I hope to be back in December (of earlier if the wifi gets fixed).
Helaas moet ik voorlopig stoppen met bloggen... Mijn internetverbinding op mijn stageadres is er helemaal mee opgehouden en op kantoor bloggen is helaas niet zo'n succes... Daarom voorlopig geen nieuwe posts meer :(. Ik hoop weer terug te zijn in December (of natuurlijk eerder als de wifi weer werkt).

With love,
Bambi

Sunday, September 15, 2013

Another shoplog

And again a shoplog this time. Before I went to France, my mum and I had some qualitytime together. We went to the best cooking shop ever! Of course I'm talking about Dille&Kamille :).
En weer een shoplog deze keer. Voordat ik naar Frankrijk ging, had ik wat qualitytime met mijn moeder. We zijn naar het leukste kookwinkeltje geweest dat er bestaat. Natuurlijk heb ik het over Dille&Kamille :).

I didn't buy that much, but what I bought was on my list for a long long time :).
Ik heb niet veel gekocht, maar wat ik kocht stond al heel lang op mijn lijstje :).
This rectangular quiche-tin (with an unattached bottom) and a large notebook without lines! I love notebooks without lines, but they are so hard to find! I don't know what I will do with it, but I'll figure that out ;). The quiche tin I already tried :).
Deze rechthoekige quichevorm (met losse bodem!) en een groot notitieboek zonder lijntjes! Ik hou van notitieboekjes zonder lijntjes, maar die zijn lastig te vinden! Ik weet nog niet wat ik er mee ga doen , maar dat komt nog wel ;). De quichevorm heb ik al geprobeerd :).


And of course we had to stop for a treat :). I love how the applepie looks autumny and see the cookie shaped as a leaf! O I do like autumn :).
En natuurlijk stopten we eventjes voor iets lekkers:). Ik vind dat appeltaart er altijd zo heerlijk herfstachtig uitziet en zelfs het koekje was herfstachtig! I vind herfst echt een prachtig seizoen :).


With love,
Bambi

Wednesday, September 11, 2013

Primark shoplog

When writing this, I am in France again. Last week my internship started and I'm already very busy with my assignment and exploring my new environment (from which I will show some pictures later on). Unfortunately there is not much time spare to blog (or to read blogs... :( ) and the wifi is not that good. However, I will write some posts in advance now so you'll have something to read ;).

Terwijl ik dit schrijf ben ik weer terug in Frankrijk. Vorige week is mijn stage begonnen en ik ben alweer druk bezig met mijn opdracht en met het verkennen van mijn nieuwe woonomgeving (waarvan later nog foto's zullen volgen). Helaas is er niet veel tijd over om te bloggen (of andere blogs te lezen... :() en ook de wifi is niet heel geweldig. Maar ik zal nu wat posts klaar zetten zodat jullie wat te lezen hebben ;).


Before I went to France, I realized that I needed to buy some stuff to take with me. And for the first time in my life, I actually bought something at Primark! I know for most people that is really a normal thing, but the few times I went into the store, I ran out screaming because of all the people. This time it was (a little) less crowded, so I could find these cute items:

Voordat ik naar Frankrijk ging, realiseerde ik me dat ik nog wat dingen moest kopen om mee te nemen. En voor de eerste keer in mijn leven heb ik iets gekocht bij de Primark! Ik weet het, voor de meeste van jullie is dat heel normaal, maar ik vond het altijd veel te druk in de winkel dus ik rende heel snel weer naar buiten... Deze keer was het gelukkig minder druk en dus heb ik deze schattige items gescoord!
First these super cute socks :). I know, socks are boring, but I really needed them to take with me and I thought these looked cute :). I believe they were 3,50 euro per five.
Allereerst super schattige sokken :). I know, sokken zijn saai, maar ik had ze echt nodig om mee te nemen en ik vond dit setje wel heel schattig :). Ik geloof dat ze 3,50 euro per setje waren.

And then these super fluffy slippers! I love them! They are super warm and super soft, and for now, super white... They were 6,00 euro.
En dan deze superdonzige sloffen! I vind ze echt geweldig! Ze zijn super warm en super zacht, en voor nu nog super wit... Ze waren 6,00 euro.

Althought it was still warm outside, I decided it was a good idea to bring gloves and a scarf. These are super super soft, especially the gloves :). I'm very happy I brought them since I already used the gloves today! It is raining a lot over here and it is already becoming very cold... The scarf was 3,00 euro and the gloves were 4,00.
Ondanks dat het nog zomers weer was, besloot ik om handschoenen en een sjaal te kopen voor in Frankrijk. Deze zijn super super zacht, vooral de handschoenen :). Ik ben super blij dat ik ze meegenomen heb want de handschoenen heb ik vandaag al voor het eerst gebruikt! Het regent hier flink en het begint al koud te worden... De sjaal was 3,00 euro en de handschoenen 4,00 euro.

I hope you enjoyed the shoplog! And I hope I will find time soon to read all other blogs I want to read :).
Ik hoop dat jullie de items leuk vonden om te zien en ik hoop dat ik snel weer tijd heb om alle blogs bij te lezen :).

With love,
Bambi