Thursday, August 22, 2013

Finally time to bake!

The weather is a bit dull outside and I felt a huge urge to go bake something. It feels like autumn at the moment, so I felt the need to do something with cinnamon... Then I came across a recipe I had pinned before (Oh how I love pinterest) and I decided it was time to finally make these... Cinnamon rolls!!
Het weer is erg grauw buiten en ik had enorm zin om iets te bakken. Het voelt alsof het alweer herfst is, dus ik had zin in iets met kaneel... Toevallig kwam ik weer langs een recept dat ik eerder eens gepint had (Pinterest is echt ge-wel-dig!!!) en ik vond dat het eindelijk tijd werd om ze te maken... Kaneel rollen!!

The recipe comes from here and it is very easy. However, you do need a lot of patience! The dough has to rise 2 times (for both times I let it rest for +/- 60 minutes), to get them as fluffy as you desire :).
Het recept komt van hier (het is een Engels recept) en is heel simpel. Je hebt wel een hoop geduld nodig want het deeg moet 2x rijzen (ik heb het 2x een uur laten rijzen) om ze zo lekker donsachtig te krijgen :).


This is the topping for the rolls. I found it a bit weird since there is butter in it, but it tastes well.
Dit is het glazuur voor de rollen. Ik vond het een beetje vreemd dat er boter in gaat, maar het smaakt goed.And this is the result! I'm very happy with how they turned out, especially since it is the first time I made them! I love recipes that turn out well the first time :).
En dit is het resultaat! Ik ben erg blij met hoe ze geworden zijn, zeker aangezien ik ze voor het eerst maakte. Ik hou er van als een recept meteen de 1e keer al lukt :).
 

Having patience is really worth while. But if you don't have that much patience, you can try out Rosie's way :).
Het loont echt de moeite om geduld te hebben met rijzen. Maar als je geen geduld hebt, kan je altijd Rosie's manier gebruiken :).

With love,
Bambi

Monday, August 12, 2013

Shoplog France

As you know I came back from France a couple of weeks ago. However, blogging doesn't seem to go easy at the moment, so I haven't shown everything I wanted to yet. Therefore here the souvenirs I brought back home :).
Zoals jullie weten ben in een paar weken geleden teruggekomen uit Frankrijk. Het bloggen wil op het moment alleen niet zo erg, dus ik heb nog niet eens alles laten zien. Hierbij dus de souvenirs die ik mee naar huis genomen heb :).

I love to shop for clothes outside The Netherlands, I always find thing that better suit me than I can find in the 'regular' stores back here.
Ik vind het vooral super om kleding te shoppen in het buitenland. Daar vind ik meestal dingen die beter bij mijn smaak passen dan hier in Nederland. 
 {My absolute favorite! Mijn absolute favouriet!}

{Very basic, but very cosy. Heel basic, maar lekker warm}

{I finally fell for the maxi dress. Ook ik ben overstag, toch een maxi dress}

 {Again, very basic, but a lot of possibilities. Weer een basic shirtje met veel mogelijkheden}

(picture follows)
{Super cute top I instantly fell in love with. Superschattig topje}

And of course we found a thriftstore over there. Very fancy called a 'Brocante' (which has a totally different meaning in France than in the rest of Europe ;) ).
I didn't buy that much here... There was a lovely bed, but it didn't fit into the car (I tried! No I'm kidding, didn't even get the chance to try it ;) ).  But I was allowed to take these big plates home with me :).

En natuurlijk kwamen we een kringloopwinkel tegen. In Frankrijk worden die heel chique 'Brocante' genoemd, terwijl de rest van Europa toch iets anders onder brocante verstaat ;).
Ik heb hier niet heel veel gekocht... Er was echt een prachtig bed, maar dat paste niet in de auto (werd mij verteld, proberen mocht niet ;) ). Maar ik heb wel deze mooie serveerschalen meegenomen :).
To end with, two real souvenirs. A French cookbook, written in French so I can practise for my internship. And the Eiffeltower. I still really wanna go to Paris, but that has to wait. But since we did drive directly across Paris, I decided to take a little Eiffeltower home with me. Really bought in Paris (at a gas station, but that's my little secret ;).

Tot slot nog twee echte souvenirs. Een Frans kookboekje, in het Frans geschreven om alvast te oefenen voor m'n stage. En een Eiffeltoren(tje). Ik wil nog steeds heel graag een keer naar Parijs, maar dat moet nog even wachten. Maar aangezien we wel dwars door Parijs gereden zijn, vond ik dat een Eiffeltoren als souvenir wel moest kunnen ;). Hij is tenslotte in Parijs gekocht (weliswaar bij een tankstation, maar dat zeg ik er lekker niet bij ;)

Have a nice week!
Fijne week!

With love,
Bambi

Monday, August 5, 2013

Back from the Auvergne

I'm back! France is so lovely! Vacation was not as quiet as I hoped, but it was such a beautiful place... I'll show you :).
Ik ben terug! Frankrijk is zo mooi! De vakantie was niet zo rustig als ik hoopte, maar de omgeving was zo prachtig... Ik zal het laten zien :).

 
This was the view almost everywhere in the environment and I got a bit attached to them ;). They also have a lot of Charolais cows in the Auvergne (unfortunately no pictures of that at the moment).
Dit was het uitzicht bijna in de hele omgeving en ik ben er langzaam aan gehecht geraakt ;). Ook hebben ze heel veel Charolais koeien in de Auvergne (helaas heb ik daar geen goede foto's van op m'n laptop staan).

Cute camping cat called 'Jolie' who really liked hugs :).
Super lieve knuffel kat genaamd 'Jolie' op de camping :).

Lovely church we visited on a roadtrip.
Prachtige kerk die we tegen kwamen tijdens een ritje.

 
Table for dinner.
Dinnertafel.

 Typically French habit which I finally learned to appreciate.
Typisch Franse gewoonte die ik inmiddels kan waarderen.

Post cards for the people back at home. This way they already could enjoy the environment.
Kaartjes voor de mensen thuis. Zo konden zij alvast iets van de omgeving zien.

So this was my vacation. I learned that the camera on my phone is not that good, so most of the photo credits go to my dad and his super fancy camera :).
For now I'm continuing to learn French since in a couple of weeks I'll be going back to France for my internship! Exciting! And a bit scary... ;). And of course I have to read some blogs I have missed in the past couple of weeks ;).

Zo zag mijn vakantie er dit jaar uit. Ik leerde ook dat de camera op mijn telefoon niet heel goed is, dus de meeste foto's zijn door mijn vader gemaakt met zijn geweldige camera :).
Voor nu ga ik lekker door met Frans leren want over een paar weken mag ik al weer terug voor mijn stage! Spannend! En een beetje eng... ;). En natuurlijk moet ik wat blogs bijlezen die ik de afgelopen weken gemist heb ;).

Enjoy your week!
Geniet van deze week!

With love,
Bambi