Wednesday, March 28, 2012

Lovely green plants

My plants are growing so fast that I decided to repot them to a bigger pot. When I did that I found out that the tomato plant has roots all over the little plant container. Guess thats why the newly seeded lettuce didn't grow ;). So now the lettuce plants have their own container and the tomato and paprika got one of their own. I hope that the new lettuce seeds will grow now :).

Mijn planten groeien zo snel dat ik het beter vond om ze te verpotten naar een grotere pot. Toen ik dat deed kwam ik erachter dat de wortels van de tomatenplant wortels had gemaakt door de hele bak heen. Ik denk dat dat de reden is dat m'n nieuw gezaaide sla niet op kwam ;). Dus nu hebben de slaplantjes een eigen bak en de tomaat en paprika hebben ieder een eigen potje. Ik heb opnieuw sla gezaaid en ik hoop dat ze het nu wel gaan doen :).

The tomato plant needed some support and I didn't have something else so I used a stick with a sunflower on it :). Looks sunny, doesn't it?
De tomatenplant had toch wat steun nodig, dus heb ik er een stokje bij gezet. Ik had alleen geen stokje, dus ik heb het stokje met een zonnebloem erin gezet :). Ziet er zonnig, niet?

XOXO Bambi

Sunday, March 25, 2012

Hexagon update

A new hexagon update :):). These are made since the last update...
Een nieuwe hexagon update :):). Deze heb ik erbij gemaakt sinds de vorige update...
And in total it looks now like this...
In totaal is hij nu zo...

And more detailed...:).
En een detailfoto...:).
XOXO Bambi

Tuesday, March 20, 2012

Lunch

My lunch during this weekend.
Mijn lunch dit weekend.
This is what I had for lunch this weekend. It looks good, tastes good as well and is very easy to make. Just use puff pastry from the supermarket. Inside are baked red paprika, onions and goats cheese, I forgot the basil inside so I put it on top :).
I learnt this recipe at school when I was younger (during cookingclass) and it's the only recipe I still make. However back then we used red onions, that's even better, but I didn't had that at home.
Dit was mijn lunch dit weekend. Het ziet er goed uit, smaakt ook goed en is zo makkelijk te maken. Gebruik gewoon kant en klaar bladerdeeg uit de supermarkt, gevuld met van te voren gebakken rode paprika, ui en feta, ik vergat de basilicum dus die heb ik er maar bovenop gelegd :).
Ik leerde dit recept op de middelbare school (tijdens verzorging) en het is het enige recept dat ik nog steeds maak uit deze lessen. Toen gebruikten we rode uien, dat is zelfs nog lekkerder, maar die had ik niet in huis.


XOXO Bambi


Monday, March 19, 2012

More easter

I didn't realize, but in three weeks it's already easter. I bought new eggs this year for in the Easter branches, but as you have seen in an earlier post, they were already full ;). So I decided to hang them in my cardholder-heart. Doesn't it look sweet?
Again this part of my room is very differently styled than the other corners (see branches and little corner with the birdhouse), yes it looks a bit silly when you see it all at once and in the pictures it looks as if there are three different rooms... Can't help it, couldn't make a choice, and well it's a students room anyway so why should it be all be grown up already ;).
Ik had het me niet gerealiseerd, maar over drie weken is het al Pasen. Ik had voor dit jaar nieuwe eitjes gekocht voor in de paastakken, maar zoals je gezien hebt in een eerdere post, waren de takken al vol;). Dus heb ik ze in mijn kaarthouder-hart gehangen. Is het niet schattig?
Ook dit deel van mijn kamer is weer heel anders ingericht dan de andere hoekjes (zie de paastakken en het hoekje met het vogelhuisje), ja het ziet er een beetje gek uit als je alles in een oogopslag ziet en op de foto's lijkt het alsof het drie verschillende kamers zijn... Ach, ik kan het niet helpen, kan geen keuze maken. En goed, het is een studenten kamer, dus waarom zou het allemaal al volwassen en in één style moeten ;).

And the Campanula has more flowers in bloom, so beautiful!
En de Campanula heeft nog meer bloemetjes in bloei, zo mooi!

XOXO Bambi

Friday, March 16, 2012

Spring!!

The sun is shining and the birds start singing again... Spring is almost there!
And luckily I found my easter decorations, so I'm ready!
De zon schijnt en de vogels beginnen weer te zingen ... Bijna lente!
En gelukkig heb ik mijn paasspulletjes weer gevonden, dus ik ben er klaar voor!

It looks a bit full, but I don't care ;).
Het is een beetje vol, maar ook wel heel gezellig ;).

And I finally bought a birdhouse (for inside)! I like how it says: Spring!!
En eindelijk heb ik een vogelhuisje (voor binnen) gekocht! Het huisje roept gewoon: lente!

{Vogelhuisje: Wibra, vogeltje: Blokker, eierdopjes: Blokker, fotolijst: Ikea}

Also the little plants are growing fast! I seeded some more lettuce yesterday, so I will have some crops also later on. And my campanula is blooming beautifully :).
Ook de kleine plantjes groeien enorm! Ik heb gisteren nog wat sla bijgezaaid, zodat ik een paar weken na elkaar nog steeds sla kan eten. En mijn campanula bloeit prachtig :).
I'm happy that it is weekend, enjoy it :).
Ik ben blij dat het weekend is, geniet ervan :).

XOXO Bambi

Wednesday, March 14, 2012

Anything

Since I've started with my Master Thesis for my study, I've been very busy. So I'm not that creative at the moment, because of a lack of time.
Sinds ik ben begonnen met mijn afstudeervak voor mijn studie, heb ik het echt super druk! Dus ik ben niet zo creatief op het moment, vooral vanwege een gebrek aan tijd.
Fortunately it is almost easter, so I can decorate my room without making a lot of stuff. Unfortunately I can't find my decorations yet,  but I did buy some new egg cups :).
Gelukkig is het bijna Pasen, dus ik kan lekker creatief zijn met versieren in plaats van maken. Helaas kan ik mijn eigen spulletjes nog even niet vinden, maar ik heb wel al superleuke nieuwe eierdopjes gekocht bij de Blokker :).


They do suit very well with the stuff I already had :).
Ze passen heel goed bij de spulletjes die al op de plank stonden :).


Also I made this little project. It's really fun to do and not that difficult!
Ook heb ik dit kleine projectje gemaakt. Het is echt leuk om te doen en helemaal niet zo moeilijk!

I got it from here.
Ik heb hem hier vandaan.

And I even started a new project! It is still work in progress, but it goes well. It's Fawn 2.0 from gourmet amigurumi (sorry can't find her name at the  moment).
En ik ben zelfs met een nieuw project gestart! Het is nog werk in uitvoering, maar het gaat goed. Het is Fawn 2.0 van gourmet amigurumi (sorry ik kan even niet op haar naam komen).
 I love deers in almost every form and this one will become so sweet!
Ik hou van hertjes in bijna elke vorm en deze wordt zo schattig!

Sorry for the quality of the pictures! Since I'm studying so hard, it is not sunny anymore when I come home...
Sorry voor de kwaliteit van de foto's! Nu ik het zo druk heb, is het niet meer zonnig als ik thuiskom ...

XOXO Bambi

Tuesday, March 13, 2012

Smores in a tin

My parents went away for a short holiday and although I couldn't come with them, I also got a bit of a vacation-feeling by giving them something to use over there:
I made a smores kit. You know, melted marshmellows between two biscuits with a piece of chocolate. I found a cute tin at the supermarket and put everything in there :).

Mijn ouders zouden een weekje weg gaan en ondanks dat ik niet mee kon, had ik toch een beetje een vakantiegevoel. Ik heb namelijk een pakketje voor ze samengesteld om mee te nemen:
Ik heb een smores pakket gemaakt. Je weet wel, gesmolten marshmellows tussen twee koekjes met een stukje chocolade. Ik vond dit leuke blik bij de AH en heb hier alles in gedaan.

I think the tin is really cute with the robin on it. My mum already had a cup with the same robin on it.
Ik vind het blik zo schattig met het roodborstje erop. Mijn moeder had al een kopje met hetzelfde roodborstje erop, ook van de AH.

And inside ofcourse the ingredients for the smores!
En erin natuurlijk de ingrediënten! 
I hope they enjoyed it :).
Ik hoop dat ze ze lekker vonden!

XOXO Bambi