Monday, April 9, 2012

Easter weekend

Some pictures of our easter weekend. Three lovely days without studying, and with a lot of baking and cosiness.
Wat foto's van ons paasweekend. Drie mooie dagen zonder studeren en met veel bakken en gezelligheid.

 The breakfast table. Het ontbijt.

And for the very first time, we tried macarons! And they were great! Made out of a package, not from scratch, but nobody noticed ;).
En voor het eerst hebben we macarons gemaakt! En ze zijn super gelukt! Gemaakt uit een pakje, maar dat heeft niemand gemerkt ;).

Also for the first time we tried butter cream with eggyolk and I can highly recommend it, it's much better than with just butter and sugar.
 Voor het eerst ook botercrème met eiwit geprobeerd en echt een aanrader, een stuk lekkerder dan met alleen boter en suiker. Recept komt hier vandaan.

And the final result :).
It's a pitty that the weekend is already over...
En het eindresultaat :).  
Het is jammer dat het weekend al voorbij is...

XOXO Bambi

No comments:

Post a Comment