Friday, August 31, 2012

Hexagon update

Finally a proper hexagon update!!
Eindelijk weer wat hexagon nieuws!!

 

All hexagons are sewed together now :). I had some hexagons left, but not enough to make a new row. So I crocheted some more, and already sewed them on to the blanket (however I don't have a picture of that yet, the sun is finally there but not shining in the living room unfortunately). Now I need to work away the loose ends and to make a proper lining so it will look finished :).

Alle hexagons zitten nu aan elkaar :). Ik had er een paar over, maar niet genoeg voor een hele rij. Dus ik heb er een paar bij gemaakt en ook die zitten al aan de deken vast (dat staat nog niet op de foto, het licht was nl niet heel mooi). Nu moet ik alleen nog de losse eindjes wegwerken en een mooie rand maken :).

Have a lovely weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi

Monday, August 13, 2012

Thrift store treasures #2

As promised some more thrift store treasures! Starting of with the ones I edited to make them more 'me'.
Zoals beloofd nog wat kringloop vondsten! Beginnend met de items die ik een beetje aan mijn smaak heb aangepast :).
First of all the chandelier! I fell in love with it and immediately knew it would look better in white (especially with pink candles).
Om te beginnen de kroonluchter! Zodra ik hem zag vond ik hem geweldig. Maar natuurlijk wel in het wit (met knalroze kaarsen!).
And this is a pillar that someone threw out... It was not looking very cute, but it's very handy if you need something to put a glass on when there is no table. And now it's painted pink, it does look cute :).
En deze pilaar gooide iemand weg... Okee, hij zag er niet erg leuk uit, maar als mini bijzettafeltje is ie wel heel handig! En zo in het roze vind ik hem super :).
And another chandelier! No idea what I should do with two chandeliers, especially not in a students room... But I'm still dreaming about my own 'grown-up' home, hoping it will come true soon! (With room for all the stuff I collected ;)).
En nog een kroonluchter! Geen idee wat ik op een studentenflatje moet met twee kroonluchters...:p. Maar het wordt zo langzamer hand wel tijd voor een echt eigen huisje :) (waar al m'n verzamelde spulletjes mooi tot hun recht komen).
And another object for a candle :). I've always wanted a lantern like this one, but they can be very costly... I paid three euros for it ;).
En nog iets om kaarsen in te zetten :). Ik wilde altijd al een lantaarn als deze, maar meestal zijn ze flink duur... Deze was drie euro ;).

Next time some more finds and I hope an update on my hexagons, but that isn't going very fast at the moment...
Volgende keer de laatste vondsten en ik hoop ook een update van mijn hexagons, maar dat gaat op het moment niet zo snel.

With love,
Bambi

Saturday, August 4, 2012

Thrift store treasure #1

As promised, I'm gonna show a thrift store treasure :)... Tada!
Zoals beloofd, hier de eerste kringloop vondst :)... Tada!
Any idea what it is? Well I didn't had an idea either, but my mum told me it's a waffle iron! My dad knows how they work and my mum found a recipe in an old cookbook, soo happy :).

Enig idee wat het is? Ik had ook geen idee, maar mijn moeder gelukkig wel, het is een wafelijzer! Mijn vader weet hoe die werken en mijn moeder vond een recept in een oud kookboek, zooo blij :).

You heat the iron in oil, then dip it into the batter till it sticks (which will only happen when your iron is hot enough). Then you dropp it into the pan carefully(!), after a few seconds it will let go of the iron (remove the iron).

BE CAREFULL!! HOT OIL CAN BE VERY DANGEROUS!!

Je verhit het ijzer in olie en dipt het in het beslag tot dit blijft plakken (dat gebeurt alleen als het ijzer heet genoeg is). Dan doop je het ijzer met beslag voorzichtig(!) in de pan, na een paar seconden laat het beslag los van het ijzer (dan haal je het ijzer weg). 

LET OP!! HETE OLIE KAN HEEL GEVAARLIJK ZIJN!!
 The result:
Het resultaat:
And then you can do whatever you want with them :).
En dan kan je er natuurlijk mee doen wat je wil :).
If you try this, please be carefull and keep children away from the kitchen (or wherever you are making this)! If you try it, it is at your own risk!

Als je dit gaat proberen, wees dan alsjeblieft voorzichtig en hou kinderen uit de buurt! Het is op eigen risico!

With love,
BambiFriday, August 3, 2012

Lemon and blueberry cake

Yesterday my brother and I made this lovely lemon and blueberry cake.
Gisteren hebben mijn broertje en ik deze citroen en blauwe bessen cake gemaakt.
The recipe comes from Carolines blog (originally from "Bill's basics" by Bill Granger). We altered the recipe a bit since we didn't have all the ingredients, but the cake still came out lovely :).

Het recept komt van Carolines blog (het is van Bill Granger). We hebben het iets aangepast, want we hadden geen polenta of gemalen amandelen en zelfrijzend bakmeel is makkelijker dan bloem met bakpoeder. Ook hebben we de limoen vervangen door een citroen.
 

I think it looks so beautiful and it tastes well, although the lemon taste was a bit overwhelming.
Ik vind hem er prachtig uitzien en hij smaakt goed, al is de citroensmaak wel heel overheersend.

With love,
Bambi

Thursday, August 2, 2012

Pip photo shoot and some other lovely things captured on film

Less posts from me lately... I have to cut back on computer time, however I discovered pinterest and am a bit addicted I guess.

But now some pictures of my own! Since it is vacation time, I have more time to shop. And I bought some lovely things :). (Prepare for a lot of pictures!!!)

Minder posts van mij de laatste tijd ... Ik zou wat minder achter de computer moeten zitten, maar ik heb pinterest ontdekt en dat is toch wel enigszins verslavend.

Maar hier wat van mijn eigen foto's! Omdat het vakantie is, heb ik meer tijd om te winkelen. En ik heb al een aantal leuke dingetjes geshopt :). (Bereid je voor op heel veel foto's!)First of all, I went to the recycle store again :). Will show the rest of my finds there later on, but I found this tray over there. It wasn't pink yet, I did that :).
In the bowl and the cup you see some treats from Lush (french kiss and think pink)! Can't wait to take a bath!

Allereerst ben ik weer naar de kringloopwinkel geweest :). De andere dingetjes die ik daar gevonden heb laat ik later zien, maar hier alvast een dienblad. Het was nog niet roze, nu wel :).
In het kommetje en de kop zie je wat lekkers van Lush (french kiss en think pink)! Kan niet wachten om in bad te gaan!


I also bought some knobs. Don't know what I'm going to do with them, but whenever and wherever I see them, I fall in love with them :).
Ook heb ik wat  knopjes gekocht. Geen idee wat ik er mee ga doen, maar waar ik ze ook zie, ik vind ze geweldig!
And finally some Pip with summer fruits, also something that is hard to resist ;).
En dan nog wat Pip met zomerfruit, blijft geweldig :).
Hope you enjoyed the pics! Later on I will show my new finds from the recycle shop and my creative endeavors. For now a sneek peek of my hexagons, they're stuck together!

Ik hoop dat je hebt genoten van de foto's! Later zal ik mijn kringloop schatten en mijn creatieve uitspattingen showen. Voor nu een sneek peek van mijn hexagons, ze zitten aan elkaar!
With love,
Bambi