Saturday, October 20, 2012

High tea

As promised before a post about the high tea we had this summer.
Zoals beloofd een post over de high tea van deze zomer.
It was really truely lovely :). We were in the tea garden of Corianne from AnneMerijn: http://h-eerlijk.nl/.
Het was echt geweldig :). We waren in de theetuin van Corianne van AnneMerlijn: http://h-eerlijk.nl/.

Sunday, October 14, 2012

Seamless Circle Scarf

Since I'm on Ravelry it seems like a whole new world has opened up for me! So many patterns, and so many good ideas to alter patterns! Love it! I'm much more into crocheting than into knitting, but a friend of mine likes knitting better and I decided to give it a try with this pattern.
At first it was hard, because I choose very fluffy and way too thin wool. But with thicker wool it really isn't that hard!

Sinds ik lid ben van Ravelry lijkt het wel alsof er een nieuwe wereld open is gegaan! Zo veel patronen en ook zoveel ideeen om patronen aan te passen! Geweldig! Ik ben meer een haakster dan een breister, maar een vriendin van mij breit liever en dus wilde ik dat ook eens proberen, met dit patroon.
In het begin was het best lastig, want ik had vrij dunne heel pluizige wol uitgezocht. Maar met dikkere wol is het eigenlijk heel makkelijk!

I love the result even better than the scarves in the shops.
Ik vind mijn sjaal zelfs mooier geworden dan de sjaals die nu in de winkels liggen.
However, if I'm going to make this pattern again, I will make it shorter and wider. Then it closes better around my neck.
Toch, als ik hem nog een keer maak, dan maak ik hem iets korter en wat breder. Dan sluit hij net wat beter aan. 

And I already started a new project... Also a scarf, but I'll show that later ;).
En ik ben ook al weer met een nieuw project begonnen... Weer een sjaal, maar dat laat ik later zien ;).

For now a weekend treat ;).
Voor nu nog een weekend traktatie ;).
With love,
Bambi

Friday, October 12, 2012

Dotty 2!

And another cute sheep is born! This time a little different, since this one had to be child proof. Yes, thats right, a new baby girl was born and now I have a second cousin :). So I made the pattern "Floortje the Sheep" (from Christel Krukkert, also available via Ravelry) again, but now without the fluffy wool etc.

En een nieuw schaapje is geboren! Deze keer een beetje anders, want ze moest wel kindveilig worden. Ja! Mijn eerste achternichtje is geboren :). Dus ik heb "Floortje het Schaap" (van Christel Krukkert, ook via Ravelry te vinden) nog een keertje gemaakt, maar nu zoder de pluizige wol etc.

This is how she turned out.
Dit is het resultaat.
Very different from the first one, but also cute, at least I think so :).
Heel anders dan de eerste, maar toch ook schattig, vind ik :).
 
I also added a little flower to give it something extra, and to be able to use some pink ;).
Ik heb er ook een klein bloemetje op gemaakt om het iets extra's (roze's) te geven ;).
Have a nice weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi