Saturday, June 23, 2012

Hexagon

Just a small up-date this time... Some new hexagons to add to my collection. Now I have 167 of these little, colorful pieces. Stilll not enough... Alhough I'm already thinking of new blankets to make ;).
Maar een kleine up-date voor vandaag... Een paar nieuwe hexagons om aan de verzameling toe te voegen. Nu heb ik al 167 kleine, gekleurde lapjes. Nog lang niet genoeg... Toch ben ik al over nieuwe dekens en projecten aan het nadenken ;).
Colour combinations still are all unique (as far as I still have overview ;)) and still not attached to each other so I can shuffle the colors.
Tot nu toe heb ik nog steeds geen dubbele kleurcombinaties (voor zover ik het nog kan overzien ;)). Ook zitten ze nog niet aan elkaar zodat ik nog kan schuiven met de kleuren.

With love,
Bambi

Friday, June 22, 2012

Cookies and tomatoes

Weekend is there and vacation is just around the corner. That calls for a celebration! Therefore I made these confetti cookies (recipe from here). I rather call them witch cookies because of all the colours.
Het is gelukkig weer weekend en ook de vakantie komt steeds dichter bij. Dat moet gevierd worden! Daarom heb ik deze confettikoekjes gemaakt (recept is in het engels). Ik vind het meer heksenkoekjes door al die kleurtjes.
I love the colours of the Smarties coming through!
Super zoals de kleurtjes van de Smarties door het deeg komen!

Also my tomatoeplat finally has started to make little tomatoes! Jay! It showed to be necessary to use a brush or so to fertilize the flowers :).
En eindelijk heeft mijn tomatenplant kleine tomaatjes! Jeej! Het was dus toch nodig om de bloempjes even aan te stippen met een kwastje :).

Have a lovely weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi

Wednesday, June 13, 2012

Market findings

As it's almost summer, I really needed to have cherries again. Unfortunately all the fruit at the supermarket is very expensive, so I decided to visit the local market :). A whole kilo for 3 euro!
Aangezien het bijna zomer is, had ik toch echt kersen nodig. Maar op het moment is al het fruit in de supermarkt duur, dus ik ben lekker naar de markt geweest :). Daar had ik een hele kilo kersen voor 3 euro!
{Cherries} {Kersen}

It was the first time for me that I was at the local market and I was surprised about al the things they have. I also bought some pieces of cloth to craft with.
Ik was voor het eerst op de markt hier en verrast door wat ze hier allemaal hebben. Zo kwam ik ook deze lapjes tegen.
The pink polkadot will be made into a pillow cover this summer. I don't know exactly what I'm going to do with the other one, but that will be allright ;).
Van de roze polkadot ga ik deze zomer een kussensloop maken. Het andere lapje heeft nog geen bestemming, maar dat komt vast wel goed ;). 

I also went to a budget store to buy some paper to craft with during the summer. Also found a craft kit there for making a bird house (for inside). Cute!
Daarnaast ben ik ook even bij de Action geweest omdat ik nog wat knutselkarton wilde. Daar vond ik ook een knutselpakketje om een vogelhuisje te maken. Voor kinderen, maar zo schattig!

It gives me something to do this summer :).
Ik hoef me van de zomer in ieder geval niet te vervelen.

With love,
Bambi

Saturday, June 2, 2012

Weekend break

And it is weekend again, hurray! Although I do need a longer break, so I'm happy vacation is almost there :).
For now I had a huge sleep in, and a lovely breakfast (although it was more lunchtime ;)). I made the Brioche from the book 'Dinerdiva in de city' from Jill Schirnhofer. Love how the result came out:

En het is weer weekend, gelukkig! Alhoewel ik eigenlijk aan een langere vakantie toe ben... Gelukkig is het bijna zomervakantie :).
Vandaag heb ik lekker uitgeslapen en een heerlijk ontbijt gemaakt (al was het meer lunch;)). Ik heb de Brioche uit het boek 'Dinerdiva in de city' van Jill Schirnhofer gemaakt. Ze zijn erg mooi geworden:

Looked just as in the book :) (see here). However, I didn't really enjoy the taste. The taste of the egg was very dominant and I don't like that in general. Also these little buns need quite a lot of butter. But with some cherry jam they were fine :). Especially with some left over strawberries and a boiled egg breakfast was complete.

Ze zagen er net zo uit als in het boek :) (zie hier). Toch vond ik de smaak wat tegenvallen. Het ei was erg aanwezig en dat vind ik nooit echt prettig. Daarnaast is het deeg wel erg vet door de boter, maar met wat kersenjam waren ze prima :). Met wat aardbeitjes en een gekookt ei was het ontbij compleet.


In the afternoon, I decided that my previous painting needs a friend. So I made another one :).
In de middag besloot ik dat mijn vorige schilderij wel wat gezelschap kan gebruiken. Dus heb ik er nog een gemaakt :).
 {previous painting} {vorige schilderij}

 
{newest painting} {nieuwste schilderij}

I do like the first one better, since the colours are more bright and this one is a bit pale (didn't have the same paint as last time), however it still is cute.
Ik vind de eerste beter gelukt, omdat de kleuren helderder zijn en de nieuwe een beetje flets is (ik had niet dezelfde verf als de vorige keer helaas), maar hij is nog steeds best leuk.

Have a lovely sunday!
Fijne zondag!

With love,
Bambi