Friday, December 6, 2013

Last post

Lieve lezers en toevallige passanten :).
De afgelopen maanden heb ik niet geblogd vanwege mijn stage in Frankrijk, waar ik 's avonds en in het weekend geen internet had.
In die paar maanden heb ik een hoop gezien en geleerd en ik heb het gevoel dat mijn blog niet meer echt bij mij past. Vandaar dat ik stop met bloggen op deze blog en hard aan het nadenken ben over hoe ik een nieuwe blog wil gaan inrichten. Ik wil zeker verder gaan met bloggen, maar in welke vorm en onder welke blognaam weet ik nog niet. Wordt vervolgd dus.....alleen niet meer hier. Dank jullie wel voor jullie leuke en lieve reacties en ik hoop jullie te zien op mijn nieuwe blog zodra ik die opgestart heb!

Veel liefs,
Bambi

Thursday, September 19, 2013

No blogging for a while

Unfortunately I have to stop blogging for a while... My wifi connection at my internship-home is now gone completely and during office hours of course I cannot blog... Therefore no new posts for a while unfortunately :(. I hope to be back in December (of earlier if the wifi gets fixed).
Helaas moet ik voorlopig stoppen met bloggen... Mijn internetverbinding op mijn stageadres is er helemaal mee opgehouden en op kantoor bloggen is helaas niet zo'n succes... Daarom voorlopig geen nieuwe posts meer :(. Ik hoop weer terug te zijn in December (of natuurlijk eerder als de wifi weer werkt).

With love,
Bambi

Sunday, September 15, 2013

Another shoplog

And again a shoplog this time. Before I went to France, my mum and I had some qualitytime together. We went to the best cooking shop ever! Of course I'm talking about Dille&Kamille :).
En weer een shoplog deze keer. Voordat ik naar Frankrijk ging, had ik wat qualitytime met mijn moeder. We zijn naar het leukste kookwinkeltje geweest dat er bestaat. Natuurlijk heb ik het over Dille&Kamille :).

I didn't buy that much, but what I bought was on my list for a long long time :).
Ik heb niet veel gekocht, maar wat ik kocht stond al heel lang op mijn lijstje :).
This rectangular quiche-tin (with an unattached bottom) and a large notebook without lines! I love notebooks without lines, but they are so hard to find! I don't know what I will do with it, but I'll figure that out ;). The quiche tin I already tried :).
Deze rechthoekige quichevorm (met losse bodem!) en een groot notitieboek zonder lijntjes! Ik hou van notitieboekjes zonder lijntjes, maar die zijn lastig te vinden! Ik weet nog niet wat ik er mee ga doen , maar dat komt nog wel ;). De quichevorm heb ik al geprobeerd :).


And of course we had to stop for a treat :). I love how the applepie looks autumny and see the cookie shaped as a leaf! O I do like autumn :).
En natuurlijk stopten we eventjes voor iets lekkers:). Ik vind dat appeltaart er altijd zo heerlijk herfstachtig uitziet en zelfs het koekje was herfstachtig! I vind herfst echt een prachtig seizoen :).


With love,
Bambi

Wednesday, September 11, 2013

Primark shoplog

When writing this, I am in France again. Last week my internship started and I'm already very busy with my assignment and exploring my new environment (from which I will show some pictures later on). Unfortunately there is not much time spare to blog (or to read blogs... :( ) and the wifi is not that good. However, I will write some posts in advance now so you'll have something to read ;).

Terwijl ik dit schrijf ben ik weer terug in Frankrijk. Vorige week is mijn stage begonnen en ik ben alweer druk bezig met mijn opdracht en met het verkennen van mijn nieuwe woonomgeving (waarvan later nog foto's zullen volgen). Helaas is er niet veel tijd over om te bloggen (of andere blogs te lezen... :() en ook de wifi is niet heel geweldig. Maar ik zal nu wat posts klaar zetten zodat jullie wat te lezen hebben ;).


Before I went to France, I realized that I needed to buy some stuff to take with me. And for the first time in my life, I actually bought something at Primark! I know for most people that is really a normal thing, but the few times I went into the store, I ran out screaming because of all the people. This time it was (a little) less crowded, so I could find these cute items:

Voordat ik naar Frankrijk ging, realiseerde ik me dat ik nog wat dingen moest kopen om mee te nemen. En voor de eerste keer in mijn leven heb ik iets gekocht bij de Primark! Ik weet het, voor de meeste van jullie is dat heel normaal, maar ik vond het altijd veel te druk in de winkel dus ik rende heel snel weer naar buiten... Deze keer was het gelukkig minder druk en dus heb ik deze schattige items gescoord!
First these super cute socks :). I know, socks are boring, but I really needed them to take with me and I thought these looked cute :). I believe they were 3,50 euro per five.
Allereerst super schattige sokken :). I know, sokken zijn saai, maar ik had ze echt nodig om mee te nemen en ik vond dit setje wel heel schattig :). Ik geloof dat ze 3,50 euro per setje waren.

And then these super fluffy slippers! I love them! They are super warm and super soft, and for now, super white... They were 6,00 euro.
En dan deze superdonzige sloffen! I vind ze echt geweldig! Ze zijn super warm en super zacht, en voor nu nog super wit... Ze waren 6,00 euro.

Althought it was still warm outside, I decided it was a good idea to bring gloves and a scarf. These are super super soft, especially the gloves :). I'm very happy I brought them since I already used the gloves today! It is raining a lot over here and it is already becoming very cold... The scarf was 3,00 euro and the gloves were 4,00.
Ondanks dat het nog zomers weer was, besloot ik om handschoenen en een sjaal te kopen voor in Frankrijk. Deze zijn super super zacht, vooral de handschoenen :). Ik ben super blij dat ik ze meegenomen heb want de handschoenen heb ik vandaag al voor het eerst gebruikt! Het regent hier flink en het begint al koud te worden... De sjaal was 3,00 euro en de handschoenen 4,00 euro.

I hope you enjoyed the shoplog! And I hope I will find time soon to read all other blogs I want to read :).
Ik hoop dat jullie de items leuk vonden om te zien en ik hoop dat ik snel weer tijd heb om alle blogs bij te lezen :).

With love,
Bambi

Thursday, August 22, 2013

Finally time to bake!

The weather is a bit dull outside and I felt a huge urge to go bake something. It feels like autumn at the moment, so I felt the need to do something with cinnamon... Then I came across a recipe I had pinned before (Oh how I love pinterest) and I decided it was time to finally make these... Cinnamon rolls!!
Het weer is erg grauw buiten en ik had enorm zin om iets te bakken. Het voelt alsof het alweer herfst is, dus ik had zin in iets met kaneel... Toevallig kwam ik weer langs een recept dat ik eerder eens gepint had (Pinterest is echt ge-wel-dig!!!) en ik vond dat het eindelijk tijd werd om ze te maken... Kaneel rollen!!

The recipe comes from here and it is very easy. However, you do need a lot of patience! The dough has to rise 2 times (for both times I let it rest for +/- 60 minutes), to get them as fluffy as you desire :).
Het recept komt van hier (het is een Engels recept) en is heel simpel. Je hebt wel een hoop geduld nodig want het deeg moet 2x rijzen (ik heb het 2x een uur laten rijzen) om ze zo lekker donsachtig te krijgen :).


This is the topping for the rolls. I found it a bit weird since there is butter in it, but it tastes well.
Dit is het glazuur voor de rollen. Ik vond het een beetje vreemd dat er boter in gaat, maar het smaakt goed.And this is the result! I'm very happy with how they turned out, especially since it is the first time I made them! I love recipes that turn out well the first time :).
En dit is het resultaat! Ik ben erg blij met hoe ze geworden zijn, zeker aangezien ik ze voor het eerst maakte. Ik hou er van als een recept meteen de 1e keer al lukt :).
 

Having patience is really worth while. But if you don't have that much patience, you can try out Rosie's way :).
Het loont echt de moeite om geduld te hebben met rijzen. Maar als je geen geduld hebt, kan je altijd Rosie's manier gebruiken :).

With love,
Bambi

Monday, August 12, 2013

Shoplog France

As you know I came back from France a couple of weeks ago. However, blogging doesn't seem to go easy at the moment, so I haven't shown everything I wanted to yet. Therefore here the souvenirs I brought back home :).
Zoals jullie weten ben in een paar weken geleden teruggekomen uit Frankrijk. Het bloggen wil op het moment alleen niet zo erg, dus ik heb nog niet eens alles laten zien. Hierbij dus de souvenirs die ik mee naar huis genomen heb :).

I love to shop for clothes outside The Netherlands, I always find thing that better suit me than I can find in the 'regular' stores back here.
Ik vind het vooral super om kleding te shoppen in het buitenland. Daar vind ik meestal dingen die beter bij mijn smaak passen dan hier in Nederland. 
 {My absolute favorite! Mijn absolute favouriet!}

{Very basic, but very cosy. Heel basic, maar lekker warm}

{I finally fell for the maxi dress. Ook ik ben overstag, toch een maxi dress}

 {Again, very basic, but a lot of possibilities. Weer een basic shirtje met veel mogelijkheden}

(picture follows)
{Super cute top I instantly fell in love with. Superschattig topje}

And of course we found a thriftstore over there. Very fancy called a 'Brocante' (which has a totally different meaning in France than in the rest of Europe ;) ).
I didn't buy that much here... There was a lovely bed, but it didn't fit into the car (I tried! No I'm kidding, didn't even get the chance to try it ;) ).  But I was allowed to take these big plates home with me :).

En natuurlijk kwamen we een kringloopwinkel tegen. In Frankrijk worden die heel chique 'Brocante' genoemd, terwijl de rest van Europa toch iets anders onder brocante verstaat ;).
Ik heb hier niet heel veel gekocht... Er was echt een prachtig bed, maar dat paste niet in de auto (werd mij verteld, proberen mocht niet ;) ). Maar ik heb wel deze mooie serveerschalen meegenomen :).
To end with, two real souvenirs. A French cookbook, written in French so I can practise for my internship. And the Eiffeltower. I still really wanna go to Paris, but that has to wait. But since we did drive directly across Paris, I decided to take a little Eiffeltower home with me. Really bought in Paris (at a gas station, but that's my little secret ;).

Tot slot nog twee echte souvenirs. Een Frans kookboekje, in het Frans geschreven om alvast te oefenen voor m'n stage. En een Eiffeltoren(tje). Ik wil nog steeds heel graag een keer naar Parijs, maar dat moet nog even wachten. Maar aangezien we wel dwars door Parijs gereden zijn, vond ik dat een Eiffeltoren als souvenir wel moest kunnen ;). Hij is tenslotte in Parijs gekocht (weliswaar bij een tankstation, maar dat zeg ik er lekker niet bij ;)

Have a nice week!
Fijne week!

With love,
Bambi

Monday, August 5, 2013

Back from the Auvergne

I'm back! France is so lovely! Vacation was not as quiet as I hoped, but it was such a beautiful place... I'll show you :).
Ik ben terug! Frankrijk is zo mooi! De vakantie was niet zo rustig als ik hoopte, maar de omgeving was zo prachtig... Ik zal het laten zien :).

 
This was the view almost everywhere in the environment and I got a bit attached to them ;). They also have a lot of Charolais cows in the Auvergne (unfortunately no pictures of that at the moment).
Dit was het uitzicht bijna in de hele omgeving en ik ben er langzaam aan gehecht geraakt ;). Ook hebben ze heel veel Charolais koeien in de Auvergne (helaas heb ik daar geen goede foto's van op m'n laptop staan).

Cute camping cat called 'Jolie' who really liked hugs :).
Super lieve knuffel kat genaamd 'Jolie' op de camping :).

Lovely church we visited on a roadtrip.
Prachtige kerk die we tegen kwamen tijdens een ritje.

 
Table for dinner.
Dinnertafel.

 Typically French habit which I finally learned to appreciate.
Typisch Franse gewoonte die ik inmiddels kan waarderen.

Post cards for the people back at home. This way they already could enjoy the environment.
Kaartjes voor de mensen thuis. Zo konden zij alvast iets van de omgeving zien.

So this was my vacation. I learned that the camera on my phone is not that good, so most of the photo credits go to my dad and his super fancy camera :).
For now I'm continuing to learn French since in a couple of weeks I'll be going back to France for my internship! Exciting! And a bit scary... ;). And of course I have to read some blogs I have missed in the past couple of weeks ;).

Zo zag mijn vakantie er dit jaar uit. Ik leerde ook dat de camera op mijn telefoon niet heel goed is, dus de meeste foto's zijn door mijn vader gemaakt met zijn geweldige camera :).
Voor nu ga ik lekker door met Frans leren want over een paar weken mag ik al weer terug voor mijn stage! Spannend! En een beetje eng... ;). En natuurlijk moet ik wat blogs bijlezen die ik de afgelopen weken gemist heb ;).

Enjoy your week!
Geniet van deze week!

With love,
Bambi