Monday, December 31, 2012

Happy New Year!!!

From here I wish you al a happy, healthy and fun 2013!!!
Vanaf hier wens ik iedereen een gelukkig, gezond en gezellig 2013!!!


{I don't recommend to do this at home, tableware doesn't like heat like this...}
{Ik raad het af om sterretjes op deze manier te gebruiken, servies kan hier slecht tegen...}

With love,
Bambi

Sunday, December 30, 2012

Christmas 2013

First of all, I'm sorry I didn't finish the photo challenge... My study is asking a lot of me these days and I can't wait for my thesis to be finished...
Om te beginnen, sorry dat ik de foto challenge niet af heb gemaakt... Mijn studie vraagt erg veel tijd op het moment en ik kan dan ook niet wachten tot m'n thesis is afgerond...

I'm hoping to make it up to you with these christmas pictures I made with my PiP studio tableware :).
Ik hoop dat ik het goed kan maken met deze kerstfoto's met m'n PiP Studio servies ;).

 

I hope you enjoyed it and I hope you had a nice christmas!
Ik hoop dat de foto's bevielen en dat je een fijne kerst hebt gehad!

With love,
Bambi

Sunday, December 9, 2012

Photo challenge day 9

Today's theme is something you are reading currently. Well I'm reading more than one book at the time, but I have chosen this one to show today:
Het thema van vandaag is iets dat je op het moment aan het lezen bent. Zoals gewoonlijk ben ik weer met meerdere boeken tegelijk bezig, maar voor de opdracht heb ik voor deze gekozen:


This is a book from the brand Weleda, which is a bodycare line which uses only natural ingredients. I love the products and the book is about being in harmony with the seasons. Of course this is the winter part :). This book (called 'Living with the seasons' from P.Wessels) gives me the opportunity to just accept the winter, cold and darkness and enjoy the snow :).
Het is een boek van het merk Weleda, die een productlijn voor lichaamsverzorging hebben met alleen natuurlijke ingredienten. Ik vind de producten super en het boek gaat over in harmonie leven met de seizoenen. Dit deel gaat natuurlijk over de winter :). Door dit boek ('Leven met de Seizoenen' van P. Wessels) vind ik het makkelijker om de winter met z'n kou en gebrek aan licht te accepteren en te genieten van de sneeuw :).

What are you reading at the moment?
Wat lees jij op het moment?

With love,
Bambi

Saturday, December 8, 2012

Photo challenge day 8

And one of my favorites! Couldn't choose...;).
En één van mijn favorieten! Kon niet kiezen...;).


With love,
Bambi

Friday, December 7, 2012

Photo challenge day 7

The theme for today is bright! Well the weather isn't that bright but snow always looks bright to me, so... SNOW!!! (Yes, here in Holland!).
Het thema van vandaag is helder! Nou is het weer op het moment niet echt helder, maar sneeuw wel, dus... SNEEUW!!! (Ja toch echt, sneeuw in Nederland :)).


With love,
Bambi

Thursday, December 6, 2012

Photo challenge day 6

Today: Shopping! I don't have time yet to shop, but I've started a list ;).
Vandaag: Winkelen! Ik heb er nog geen tijd voor, maar ben vast begonnen met een lijstje ;).

With love,
Bambi

Wednesday, December 5, 2012

Photo challenge day 5

Day 5 already! And I'm still in! Yay :). Todays assignment is the temperature outside, here it is:
Dag 5 alweer! En ik doe nog steeds mee! Jeej :). Vandaag is de opdracht de temperatuur buiten:

{not that cold though ;)}
{Zo koud is dat nou ook weer niet ;)}

With love,
Bambi

Tuesday, December 4, 2012

Photo challenge day 4

And photo 4, with the theme joyous. However it was a really long day so this is my joy for now:
En foto 4, met als thema vreugdevol. Maar vandaag was een erg lange dag, dus dit is mijn foto voor vandaag:
I do wanna sleep........ ;).
Ik wil echt graag slapen....... ;).

With love,
Bambi

Monday, December 3, 2012

Photo challenge day 3

It was snowing today here in Holland!!!!! And the theme of today is red.... that sounds already very chrismassy, don't you think? Here it is!
Het sneeuwde vandaag!!!!! En het thema voor vandaag is rood....klinkt als kerst, niet? Hier is ie:


Doesn't it look chrismassy to you? I'm still in love with this shoes although I can't wear them that much.
Ziet het er niet kerstig uit? Ik ben nog steeds zo blij met m'n schoentjes, ookal kan ik ze niet zo vaak aan.

Slowly I'm getting used to the new season, already listening to christmas songs, want a list?
Langzaam aan begin ik te wennen aan het donkere weer buiten en ik ben al begonnen met kerstliedjes luisteren, hier een lijstje met mijn favorieten:
 • All I want for christmas ~ Mariah Carey
 • My only wish this year ~ Britney Spears
 • Wonderland ~ Heidi Klum
 • Love on Layaway ~ Gloria Estefan
 • Santa Baby ~ Kylie Minogue
 • Last christmas ~ Wham
 • Mary's boy child ~ Boney M
 • Rudolph the rednose reindeer ~  Ray Conniff
 • Do they know it's christmastime ~ Band aid
Have you already started listening to chrismas songs? What's your favorite one?
Luisteren jullie al naar kerstliedjes? Wat is jullie favouriet?

With love,
Bambi

Sunday, December 2, 2012

Photo challenge day 2

And for today the challenge is to make a picture with your favorite holiday movie . So here it is :).
De opdracht voor vandaag is om een foto te maken van je favoriete kerstfilm. Dus hier is is :).

{The most wonderful time of the year (don't pay attention to the cover, I had to print it because I don't have the cover here ;))} 
{The most wonderful time of the year (let niet op het hoesje, ik moest hem printen want ik heb hier geen hoesje ;))}

I'm not really a person to watch movies, but it's nice to install yourself on the couch with popcorn and a warm blanket :).
Ik ben niet zo'n filmmens, maar het is wel lekker om jezelf op de bank te nestelen met popcorn en een warme deken :).

Some other christmas movies I like:
Nog een aantal leuke kerstfilms:
 • Borrowed hearts
 • Love actually (Of course!)
 • The holiday
And not really christmas but very suitable:
En niet echt kerst, maar wel heel leuk:
 • All Harry Potter movies
 • Julie and Julia
 • Despicable me (animation film) Verschrikkelijke ikke (animatiefilm)
 • No reservations 
 • Fawlty towers (tv serie)
I also really like the tv show of Kirstie Allsop: Kirstie's homemade christmas. I really hope they are going to repeat it here in the Netherlands since I can't watch it back at the website :(.
And of course there is Nigella Lawson with her christmas cookbook (and tv show), this really brings the christmas feelings up.

Ik vind de tv serie van Kirstie Allsop ook geweldig (Gezellig thuis met de feestdagen) en ik hoop dat ze die binnenkort weer gaan herhalen want ik kan hem op internet niet meer terugkijken :(.
En natuurlijk Nigella Lawson met haar kerstkookboek (en tv serie), dat brengt ook echt het kerstgevoel naar boven. 

What are your favorite christmas movies?
Wat is jouw favoriete kerstfilm?

With love,
Bambi

Saturday, December 1, 2012

Photo challenge day 1


As you may know by now, I'm a little bit addicted to Pinterest.... and now I stumbled on this photo challenge... and I decided to accept the challenge!
Misschien is het je wel al opgevallen, ik ben een beetje verslaafd aan pinterest.... en nu kwam ik deze foto challenge tegen...en ik doe mee :).

Pinned Image

So my first picture from the list, my view today. Yeah it's raining and yeah it's dark, but it's okay.
Dus hier mijn eerste foto, van mijn uitzicht van vandaag. Ja het is donker en regenachtig, maar 't is okee.

Hope you enjoy it, and hope I can stick to it ;).
Hoop dat jullie het leuk vinden en dat ik het volhoud ;).
With love,
Bambi

Almost Christmas!!!

It's becoming colder and the days are shortening... that means.... christmas is on it's way!!! I already started some preparations and I found a lot of inspiration on pinterest!
Het wordt kouder en de dagen worden korter... dat betekent... kerst komt eraan!!! Ik ben al begonnen met wat voorbereidingen en ik vond erg veel inspiratie op Pinterest!

Two that I particular like:
http://www.eddieross.com/eddie_ross/crafts/page/14/
http://letthesparrowsfly.blogspot.nl/2012/11/diy-hoilday-ornament-garland.html (Not a wreath but a garland).

So I started this myself and it turned out pretty nice :).

Deze vind ik super:
http://www.eddieross.com/eddie_ross/crafts/page/14/
http://letthesparrowsfly.blogspot.nl/2012/11/diy-hoilday-ornament-garland.html (Geen krans maar een guirlande).
Dus ik ben met deze begonnen en ik vind hem erg mooi geworden :).

 
{I love this color combination, as you can see in my PJ's ;)}
{Ik vind dit zo'n mooie kleurcombinatie, zoals je aan m'n pyjama kan zien ;)}

{I still need a nice ribbon to make a bow, but for now this scarf is doing the job}
{Ik heb nog een mooi lint nodig, maar voor nu even deze sjaal}

I also bought some cute little birds for in the christmas tree and a magazine for some more inspiration. Also I needed some notebooks, again the same color combination :). Guess I like this a lot at the moment ;).
Ik heb ook een paar vogeltjes gekocht voor in de boom en een Ariadne voor wat inspiratie. Ook had ik wat notitieboekjes nodig, en weer in dezelfde kleurcombinatie :). Ik denk dat ik dit gewoon mooi vind op dit moment ;).
{Ariadne at home, birds (Blokker), notebooks (Peter Pauper via Bruna)}
{Ariadne at home, vogeltjes (Blokker), notitieboekjes (Peter Pauper via Bruna)}

Enjoy your weekend!
Fijn weekend!
With love,
Bambi