Monday, December 31, 2012

Happy New Year!!!

From here I wish you al a happy, healthy and fun 2013!!!
Vanaf hier wens ik iedereen een gelukkig, gezond en gezellig 2013!!!


{I don't recommend to do this at home, tableware doesn't like heat like this...}
{Ik raad het af om sterretjes op deze manier te gebruiken, servies kan hier slecht tegen...}

With love,
Bambi

Sunday, December 30, 2012

Christmas 2013

First of all, I'm sorry I didn't finish the photo challenge... My study is asking a lot of me these days and I can't wait for my thesis to be finished...
Om te beginnen, sorry dat ik de foto challenge niet af heb gemaakt... Mijn studie vraagt erg veel tijd op het moment en ik kan dan ook niet wachten tot m'n thesis is afgerond...

I'm hoping to make it up to you with these christmas pictures I made with my PiP studio tableware :).
Ik hoop dat ik het goed kan maken met deze kerstfoto's met m'n PiP Studio servies ;).

 

I hope you enjoyed it and I hope you had a nice christmas!
Ik hoop dat de foto's bevielen en dat je een fijne kerst hebt gehad!

With love,
Bambi

Sunday, December 9, 2012

Photo challenge day 9

Today's theme is something you are reading currently. Well I'm reading more than one book at the time, but I have chosen this one to show today:
Het thema van vandaag is iets dat je op het moment aan het lezen bent. Zoals gewoonlijk ben ik weer met meerdere boeken tegelijk bezig, maar voor de opdracht heb ik voor deze gekozen:


This is a book from the brand Weleda, which is a bodycare line which uses only natural ingredients. I love the products and the book is about being in harmony with the seasons. Of course this is the winter part :). This book (called 'Living with the seasons' from P.Wessels) gives me the opportunity to just accept the winter, cold and darkness and enjoy the snow :).
Het is een boek van het merk Weleda, die een productlijn voor lichaamsverzorging hebben met alleen natuurlijke ingredienten. Ik vind de producten super en het boek gaat over in harmonie leven met de seizoenen. Dit deel gaat natuurlijk over de winter :). Door dit boek ('Leven met de Seizoenen' van P. Wessels) vind ik het makkelijker om de winter met z'n kou en gebrek aan licht te accepteren en te genieten van de sneeuw :).

What are you reading at the moment?
Wat lees jij op het moment?

With love,
Bambi

Saturday, December 8, 2012

Photo challenge day 8

And one of my favorites! Couldn't choose...;).
En één van mijn favorieten! Kon niet kiezen...;).


With love,
Bambi

Friday, December 7, 2012

Photo challenge day 7

The theme for today is bright! Well the weather isn't that bright but snow always looks bright to me, so... SNOW!!! (Yes, here in Holland!).
Het thema van vandaag is helder! Nou is het weer op het moment niet echt helder, maar sneeuw wel, dus... SNEEUW!!! (Ja toch echt, sneeuw in Nederland :)).


With love,
Bambi

Thursday, December 6, 2012

Photo challenge day 6

Today: Shopping! I don't have time yet to shop, but I've started a list ;).
Vandaag: Winkelen! Ik heb er nog geen tijd voor, maar ben vast begonnen met een lijstje ;).

With love,
Bambi

Wednesday, December 5, 2012

Photo challenge day 5

Day 5 already! And I'm still in! Yay :). Todays assignment is the temperature outside, here it is:
Dag 5 alweer! En ik doe nog steeds mee! Jeej :). Vandaag is de opdracht de temperatuur buiten:

{not that cold though ;)}
{Zo koud is dat nou ook weer niet ;)}

With love,
Bambi

Tuesday, December 4, 2012

Photo challenge day 4

And photo 4, with the theme joyous. However it was a really long day so this is my joy for now:
En foto 4, met als thema vreugdevol. Maar vandaag was een erg lange dag, dus dit is mijn foto voor vandaag:
I do wanna sleep........ ;).
Ik wil echt graag slapen....... ;).

With love,
Bambi

Monday, December 3, 2012

Photo challenge day 3

It was snowing today here in Holland!!!!! And the theme of today is red.... that sounds already very chrismassy, don't you think? Here it is!
Het sneeuwde vandaag!!!!! En het thema voor vandaag is rood....klinkt als kerst, niet? Hier is ie:


Doesn't it look chrismassy to you? I'm still in love with this shoes although I can't wear them that much.
Ziet het er niet kerstig uit? Ik ben nog steeds zo blij met m'n schoentjes, ookal kan ik ze niet zo vaak aan.

Slowly I'm getting used to the new season, already listening to christmas songs, want a list?
Langzaam aan begin ik te wennen aan het donkere weer buiten en ik ben al begonnen met kerstliedjes luisteren, hier een lijstje met mijn favorieten:
 • All I want for christmas ~ Mariah Carey
 • My only wish this year ~ Britney Spears
 • Wonderland ~ Heidi Klum
 • Love on Layaway ~ Gloria Estefan
 • Santa Baby ~ Kylie Minogue
 • Last christmas ~ Wham
 • Mary's boy child ~ Boney M
 • Rudolph the rednose reindeer ~  Ray Conniff
 • Do they know it's christmastime ~ Band aid
Have you already started listening to chrismas songs? What's your favorite one?
Luisteren jullie al naar kerstliedjes? Wat is jullie favouriet?

With love,
Bambi

Sunday, December 2, 2012

Photo challenge day 2

And for today the challenge is to make a picture with your favorite holiday movie . So here it is :).
De opdracht voor vandaag is om een foto te maken van je favoriete kerstfilm. Dus hier is is :).

{The most wonderful time of the year (don't pay attention to the cover, I had to print it because I don't have the cover here ;))} 
{The most wonderful time of the year (let niet op het hoesje, ik moest hem printen want ik heb hier geen hoesje ;))}

I'm not really a person to watch movies, but it's nice to install yourself on the couch with popcorn and a warm blanket :).
Ik ben niet zo'n filmmens, maar het is wel lekker om jezelf op de bank te nestelen met popcorn en een warme deken :).

Some other christmas movies I like:
Nog een aantal leuke kerstfilms:
 • Borrowed hearts
 • Love actually (Of course!)
 • The holiday
And not really christmas but very suitable:
En niet echt kerst, maar wel heel leuk:
 • All Harry Potter movies
 • Julie and Julia
 • Despicable me (animation film) Verschrikkelijke ikke (animatiefilm)
 • No reservations 
 • Fawlty towers (tv serie)
I also really like the tv show of Kirstie Allsop: Kirstie's homemade christmas. I really hope they are going to repeat it here in the Netherlands since I can't watch it back at the website :(.
And of course there is Nigella Lawson with her christmas cookbook (and tv show), this really brings the christmas feelings up.

Ik vind de tv serie van Kirstie Allsop ook geweldig (Gezellig thuis met de feestdagen) en ik hoop dat ze die binnenkort weer gaan herhalen want ik kan hem op internet niet meer terugkijken :(.
En natuurlijk Nigella Lawson met haar kerstkookboek (en tv serie), dat brengt ook echt het kerstgevoel naar boven. 

What are your favorite christmas movies?
Wat is jouw favoriete kerstfilm?

With love,
Bambi

Saturday, December 1, 2012

Photo challenge day 1


As you may know by now, I'm a little bit addicted to Pinterest.... and now I stumbled on this photo challenge... and I decided to accept the challenge!
Misschien is het je wel al opgevallen, ik ben een beetje verslaafd aan pinterest.... en nu kwam ik deze foto challenge tegen...en ik doe mee :).

Pinned Image

So my first picture from the list, my view today. Yeah it's raining and yeah it's dark, but it's okay.
Dus hier mijn eerste foto, van mijn uitzicht van vandaag. Ja het is donker en regenachtig, maar 't is okee.

Hope you enjoy it, and hope I can stick to it ;).
Hoop dat jullie het leuk vinden en dat ik het volhoud ;).
With love,
Bambi

Almost Christmas!!!

It's becoming colder and the days are shortening... that means.... christmas is on it's way!!! I already started some preparations and I found a lot of inspiration on pinterest!
Het wordt kouder en de dagen worden korter... dat betekent... kerst komt eraan!!! Ik ben al begonnen met wat voorbereidingen en ik vond erg veel inspiratie op Pinterest!

Two that I particular like:
http://www.eddieross.com/eddie_ross/crafts/page/14/
http://letthesparrowsfly.blogspot.nl/2012/11/diy-hoilday-ornament-garland.html (Not a wreath but a garland).

So I started this myself and it turned out pretty nice :).

Deze vind ik super:
http://www.eddieross.com/eddie_ross/crafts/page/14/
http://letthesparrowsfly.blogspot.nl/2012/11/diy-hoilday-ornament-garland.html (Geen krans maar een guirlande).
Dus ik ben met deze begonnen en ik vind hem erg mooi geworden :).

 
{I love this color combination, as you can see in my PJ's ;)}
{Ik vind dit zo'n mooie kleurcombinatie, zoals je aan m'n pyjama kan zien ;)}

{I still need a nice ribbon to make a bow, but for now this scarf is doing the job}
{Ik heb nog een mooi lint nodig, maar voor nu even deze sjaal}

I also bought some cute little birds for in the christmas tree and a magazine for some more inspiration. Also I needed some notebooks, again the same color combination :). Guess I like this a lot at the moment ;).
Ik heb ook een paar vogeltjes gekocht voor in de boom en een Ariadne voor wat inspiratie. Ook had ik wat notitieboekjes nodig, en weer in dezelfde kleurcombinatie :). Ik denk dat ik dit gewoon mooi vind op dit moment ;).
{Ariadne at home, birds (Blokker), notebooks (Peter Pauper via Bruna)}
{Ariadne at home, vogeltjes (Blokker), notitieboekjes (Peter Pauper via Bruna)}

Enjoy your weekend!
Fijn weekend!
With love,
Bambi

Monday, November 12, 2012

Another owl

In my previous post I showed my crocheted owls and today I'm showing you another owl. This one is made by my grandmother. She really enjoys lace making and she made an owl and I could have it! Yay!
In mijn vorige post liet ik  mijn gehaakte uiltjes zien en vandaag weer een uiltje. Dit uiltje is gemaakt door mijn oma. Ze kantklost graag en had een uiltje gemaakt, en ik mocht hem hebben! Jeej!

Isn't it cute? Really love it :). Although it might need a softer shade of pink as a background, but for now it's fine :).
Is ie niet schattig? Ik vind hem zo leuk :). Maar misschien moet ik er een zachtere kleur roze achter doen als ik tijd heb.

With love,
Bambi

Sunday, November 11, 2012

Christmas peek

Although it's just autumn, I started with making christmas decorations already. Last month I ordered the pattern of Matawi's owl and the idea arised to make a bunch of them for in the christmas tree. So I started crocheting.
Ook al is het net herfst, ik ben al begonnen met het maken van kerstversieringen. Vorige maand heb ik eindelijk het patroontje van Matawi's uiltje besteld en het leek me leuk om ze met z'n allen in de kerstboom te hangen. Dus ik ben begonnen met haken ;).

It's lovely to do, except for the eyes ;). I had never used safety eyelets before and I don't have the hang of it yet...
Het is een erg leuk patroontje om te haken, behalve het aanbrengen van de oogjes dan ;). Het is voor het eerst dat ik veiligheidsoogjes gebruik en dat is nog niet zo makkelijk...

And another peek, I made this one a couple of years ago and still love it. The idea came from the magazine Ariadne at Home, but unfortunately they have removed it from the site (don't know why...)
En nog een kerstvoorproefje, deze ster heb ik een aantal jaar geleden gemaakt en ik vind hem nog steeds erg leuk. Het patroon komt van Ariadne at Home, maar helaas hebben ze hem van de site gehaald (geen idee waarom...)
{ sorry for the quality, it's already dark in here :( }
{ Sorry voor de slechte kwaliteit, het is hier al weer donker :) }

Have you started making christmas decorations already?
Zijn jullie al begonnen met het maken van kerstversiersels?

With love,
Bambi

Sunday, November 4, 2012

What to do with...

a plain black shirt and some (dilluted) bleach!
een zwart shirt en wat (verdunde) bleek!

Well on pinterest I found some examples of very cool T-shirts with animal sillhouettes, made with BLEACH! Of course I wanted to try it :). And I LOVE the result!
Op pinterest vond ik wat voorbeelden van super mooie t-shirts met dier sillhouetten, gemaakt met bleek! Dat moest ik natuurlijk proberen :). En het resultaat is SUPER!

First of all I draw and cutted out a sillhouette of a deer, and glued it to the shirt with water-soluble glue (to avoid stains, try this before).
Om te beginnen heb ik een hertenkop getekend en vastgeplakt met behanglijm (die van mij laat nl geen vlekken achter, even uitproberen van te voren).


Then I sprayed dilluted bleach on it (1 part bleach on 3 parts water), in the bathroom the bleach would only bleach out the tee and nothing else.
Daarna heb ik er bleek op gesprayd (1 deel bleek op 3 delen water), in de badkamer zodat m'n vloerkleed niet zou worden gebleekt.


Because the paper was really thin, I removed it to avoid leaking. You already see some result.
Omdat het papier erg dun was, heb ik het er snel afgehaald zodat het niet zou lekken. Je kan heel licht al wat resultaat zien.

After rinsing (a lot of rinsing!) and washing, this was the result :). Yes there was a little leaking at the antlers, but I'm still satisfied :).
Na het shirt te hebben uitgespoeld (meerdere malen) en gewassen te hebben, was dit het resultaat ;). Ja er is toch wat bleekwater gelekt, maar ik vind hem erg mooi geworden :).
For more ideas, see these sites:
Voor meer ideeën, zie deze sites:
http://wise-rabbit-says.blogspot.ca/2011/09/galaxy-print-diy.html
http://www.guapizimo.com/2012/07/01/diy-paris-t-shirt/
http://www.etsy.com/shop/devotees
Especially the first one was helpfull to me.
Vooral de eerste site was handig vond ik.


However, if you try it, really be carefull! Keep bleach away from children and be aware that bleach will stain everything and can irritate your skin. It is at your own risk!
Als je dit zelf uitprobeert, wees voorzichtig! Hou bleek weg bij kinderen en let op dat bleek overal op vlekt en je huid kan irriteren. Proberen is op eigen risico!

Have fun! (It really is ;))
Veel plezier! (Het is echt heel leuk!)

With love,
Bambi

Saturday, October 20, 2012

High tea

As promised before a post about the high tea we had this summer.
Zoals beloofd een post over de high tea van deze zomer.
It was really truely lovely :). We were in the tea garden of Corianne from AnneMerijn: http://h-eerlijk.nl/.
Het was echt geweldig :). We waren in de theetuin van Corianne van AnneMerlijn: http://h-eerlijk.nl/.

Sunday, October 14, 2012

Seamless Circle Scarf

Since I'm on Ravelry it seems like a whole new world has opened up for me! So many patterns, and so many good ideas to alter patterns! Love it! I'm much more into crocheting than into knitting, but a friend of mine likes knitting better and I decided to give it a try with this pattern.
At first it was hard, because I choose very fluffy and way too thin wool. But with thicker wool it really isn't that hard!

Sinds ik lid ben van Ravelry lijkt het wel alsof er een nieuwe wereld open is gegaan! Zo veel patronen en ook zoveel ideeen om patronen aan te passen! Geweldig! Ik ben meer een haakster dan een breister, maar een vriendin van mij breit liever en dus wilde ik dat ook eens proberen, met dit patroon.
In het begin was het best lastig, want ik had vrij dunne heel pluizige wol uitgezocht. Maar met dikkere wol is het eigenlijk heel makkelijk!

I love the result even better than the scarves in the shops.
Ik vind mijn sjaal zelfs mooier geworden dan de sjaals die nu in de winkels liggen.
However, if I'm going to make this pattern again, I will make it shorter and wider. Then it closes better around my neck.
Toch, als ik hem nog een keer maak, dan maak ik hem iets korter en wat breder. Dan sluit hij net wat beter aan. 

And I already started a new project... Also a scarf, but I'll show that later ;).
En ik ben ook al weer met een nieuw project begonnen... Weer een sjaal, maar dat laat ik later zien ;).

For now a weekend treat ;).
Voor nu nog een weekend traktatie ;).
With love,
Bambi

Friday, October 12, 2012

Dotty 2!

And another cute sheep is born! This time a little different, since this one had to be child proof. Yes, thats right, a new baby girl was born and now I have a second cousin :). So I made the pattern "Floortje the Sheep" (from Christel Krukkert, also available via Ravelry) again, but now without the fluffy wool etc.

En een nieuw schaapje is geboren! Deze keer een beetje anders, want ze moest wel kindveilig worden. Ja! Mijn eerste achternichtje is geboren :). Dus ik heb "Floortje het Schaap" (van Christel Krukkert, ook via Ravelry te vinden) nog een keertje gemaakt, maar nu zoder de pluizige wol etc.

This is how she turned out.
Dit is het resultaat.
Very different from the first one, but also cute, at least I think so :).
Heel anders dan de eerste, maar toch ook schattig, vind ik :).
 
I also added a little flower to give it something extra, and to be able to use some pink ;).
Ik heb er ook een klein bloemetje op gemaakt om het iets extra's (roze's) te geven ;).
Have a nice weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi

Sunday, September 23, 2012

Autumn has started

Autumn is really kicking in this year. Last year I was laying in the grass in October, but I guess I won't this year...
Het is meteen goed herfst dit jaar. Vorig jaar lag ik in oktober nog in het gras, dat lukt dit jaar niet meer...

But autumn also has it's charm, pinecones, chestnuts etc and all the lovely colours to come!
Maar ook de herfst kan heel mooi zijn, met dennenappels, kastanjes etc en al die mooie kleurtjes!

It's time to:
Take walks in the woods.
Drink hot cocoa or tea with caramel taste.
Hide on the couch under a couple of lovely blankets and magazins.
Find your slippers back to keep your feet comfy.
Warm yourself at the fireplace.

Het is weer tijd om:
Lekker in het bos te wandelen.
Warme chocomel of thee met karamelsmaak te drinken.
Je lekker op de bank te nestelen met een heleboel dekens en tijdschriften. 
Je pantoffels weer op te zoeken om je voeten warm te houden.
Lekker bij de openhaard te gaan zitten.


I already collected someautumn treasures and combined with my squirrels my room is ready for autumn!
Ik heb al wat herfst schatten verzameld en gecombineerd met mijn eekhoorntjes is mijn kamer al klaar voor de herfst!


Get ready for this season!
Maak je klaar voor de herfst :).

With love,
Bambi

Tuesday, September 18, 2012

Thrift store treasures #3

And finally the last part of the thrift store treasures I haven't shown yet.
First of all my Royal Duton tea cups! These are lavender rose and old country roses, lovely, huh?
En eindelijk het laatste deel van de kringloopvondsten die ik nog niet had geshowd.
Allereerst mijn Royal Duton kopjes! Dit zijn Lavender Rose en Old country roses, schattig toch?
Then a lovely doiley, I fell in love with the moment I saw it. I love that it is pure white, which makes it a bit more modern to me.
En dan dit kleedje, zodra ik het zag was ik verkocht. Vooral omdat het echt spierwit is, vind ik het best modern.
And then some founds from a while ago. Dan nog wat vondsten van een tijdje geleden.

It's the most pretty decanter I've ever seen :). And the rack above is very suitable for variation, I've also used it for candles and combinations with (floating) candles and flowers.
Dit is de meest verfijnde karaf die ik tot nu toe tegen ben gekomen :). Het rekje is heel geschikt om mee te varieren, er kunnen (drijf)kaarsjes in en bloemetjes en ook een mix is erg leuk.

I'm also still in love with these two, I think they are ment for holding curtains open.
Ook deze twee vind ik nog steeds geweldig, volgens mij zijn ze bedoeld om gordijnen open te houden.

Then I also found a lovely little table with claws instead of legs, but unfortunately no picture yet...
Tot slot heb ik nog een schattig klein tafeltje gevonden met klauwtjes als pootjes, helaas nog geen foto...

With love,
Bambi

Saturday, September 15, 2012

Shopping in pastels

During the summer break I had time enough to shop :). I wasn't looking for pastels, but I love them :).
Tijdens de zomervakantie heb ik ook lekker gewinkeld :). Ik was niet per se op zoek naar pastelkleurtjes, maar ik vind ze super :).

Don't you love these squirrels? With them I can cope with autumn arriving very quickly this year.
Schattig zijn deze eekhoorntjes, niet? Laat de herfst nu maar komen! Ik heb ze gekocht bij de Action, ik geloof dat ze 1,69euro per stuk waren.

Then this cute pink sign, now hanging in my "kitchen". I love how over the top sugery it looks :).
En ook dit bordje komt bij de Action vandaan. Mierzoet, maar in de keuken mag dat :).

And in the local gardening center I found these saucers on sale. Although I'm in love with my Pip saurces, I don't dare using them, so I use this :). They match great with my saucers with roses on the edge.
In het lokale tuincentrum vond ik deze schoteltjes in de uitverkoop. Hoewel ik mijn Pip schoteltjes super vind, durf ik ze nog niet echt te gebruiken, dus gebruik ik deze. Ze matchen heel leuk met mijn schoteltjes met roosjes aan de rand.

This flower hanger is handmade by Corianne. Last summer we went to her tea garden for a high tea (I will blog about that later on), and she sells al kind of handmade felted products under the name AnneMerlijn (http://www.annemerlijn.com/). I LOVE the color combination.
Deze bloemhanger is handgemaakt bij Corianne van AnneMerlijn (http://www.annemerlijn.com/). Afgelopen zomer hebben we gehightead in haar theetuin (daar zal ik later nog eens over bloggen), en zij verkoopt allerlei handgemaakte producten van vilt. Ik vind de kleurencombinatie van deze hanger geweldig :).

And finally this basket and the pink blanket, also on sale in a garden centre. Now almost all my blankets are in there and it looks very rustic :).
En tot slot deze gevlochten mand en de roze deken, ook in de uitverkoop in het tuincentrum. Bijna al mijn dekens passen er in en het ziet er heel landelijk uit :).

Enjoy the weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi

Friday, August 31, 2012

Hexagon update

Finally a proper hexagon update!!
Eindelijk weer wat hexagon nieuws!!

 

All hexagons are sewed together now :). I had some hexagons left, but not enough to make a new row. So I crocheted some more, and already sewed them on to the blanket (however I don't have a picture of that yet, the sun is finally there but not shining in the living room unfortunately). Now I need to work away the loose ends and to make a proper lining so it will look finished :).

Alle hexagons zitten nu aan elkaar :). Ik had er een paar over, maar niet genoeg voor een hele rij. Dus ik heb er een paar bij gemaakt en ook die zitten al aan de deken vast (dat staat nog niet op de foto, het licht was nl niet heel mooi). Nu moet ik alleen nog de losse eindjes wegwerken en een mooie rand maken :).

Have a lovely weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi