Friday, May 31, 2013

Bird houses

As I wrote before, I tried to get my hands on the MDF bird houses a Dutch budget shop is selling. After having been there 5(!) times this week, I gave up (learning point here for the store...). Fortunately the store is also located close to my mums work, so she went there for me and scored 2 bird houses! Yay! Thank you mum! However, they're still with my parents, so I decided to try out the paper ones I told about before. And they are as cute as I hoped they would turn out! Here the first two.

Zoals ik al eerder schreef, heb ik geprobeerd de MDF vogelhuisjes van de Action te bemachtigen. Na 5(!) keer voor niets geweest te zijn, heb ik het op gegeven. Wat betreft levering en het informeren van klanten een gigantische faal voor de Action... Gelukkig is er ook een filiaal in de buurt van waar mijn moeder werkt, en dus is zij voor me naar de Action geweest. Daar hadden ze ze gelukkig nog wel en dus heeft ze 2 huisjes voor me meegenomen! Jeej! Dank je wel mam! Dit betekent helaas wel dat ze nog bij mijn ouders zijn, dus besloot ik dat ik dan maar moest beginnen aan de papieren huisjes. En die zijn zóóó schattig als ze in elkaar zitten! Hier alvast de eerste twee. 


 

They are a bit smaller than I thought though (and these are the big ones...), however it is convenient when I take the little ones with me on my internship.
Ze zijn iets kleiner dan ik dacht (en dit zijn de grote...), maar dat komt wel goed uit als ik de kleintjes meeneem op stage.

Wouldn't  this look cute in a guarland in an internship dorm room? Anyway I'm very satisfied with them :).
Zouden ze niet heel erg schattig zijn in een slinger op een stageadres? Hoe dan ook, ik vind ze super schattig :).

With love,
Bambi

Wednesday, May 29, 2013

Plants and card rack


It has arrived!!!!! Isn't it lovely? It lives on my wardrobe, but I'll fix that soon. I'm now looking for cute cards to put in here :), so if you have some tips for cute cards on a budget (I need at least 7 more...) please let me know ;).
Hij is er!!!! Is ie niet leuk? Hij hangt nu nog op mijn kledingkast, maar dat komt nog wel goed ;). Nu ben ik nog op zoek naar leuke en niet al te dure kaartjes (ik moet er nog minstens 7...), dus als jullie nog tips hebben hoor ik het graag :).


And an update on my plants :). For my birthday I also got a tomatoplant, which is growing very fast! And my beanplant is also finally growing :). The Geraniums and Impatients are moved to my parents garden and will bloom there this summer.
En een update over mijn plantjes :). Voor mijn verjaardag kreeg ik ook een tomatenplantje, die echt gigantisch aan het groeien is! Ook mijn bonenplantje is eindelijk gaan groeien :). De Geraniums en Vlijtige Liesjes zijn naar de tuin van  mijn ouders verhuisd om daar van de zomer mooi te gaan bloeien.


Enjoy your day!
Fijne dag!

With love,
Bambi

Monday, May 27, 2013

Action shoplog

Look what I've found at the best budget shop of Holland! Build-your-own-bird-house sets :). I read about the big ones made from MDF at the site of Inge and as soon as I could I went to the store... Unfortunately they were sold out, but they will be in again later this week. So I will have another try later on. However, what I did find were packages for smaller bird houses (€0,99 per set) and I couldn't resist....

Kijk eens wat ik gevonden heb bij de Action! Vogelhuis-knutsel setjes :). Ik had de huisjes van MDF gezien op de blog van Inge en ik ben snel gaan kijken bij de action.... Helaas waren de MDF huisjes uitverkocht, maar ze worden van de week opnieuw geleverd. Dus dat ga ik later nog eens proberen. Wel vond ik schattige pakketjes voor kleine vogelhuisjes van karton (€0,99 per setje) en die waren zoooo leuk....

I bought 2 sets and each set makes 8 small houses and 2 slightly bigger ones. In total I have 12 sheets full of bird houses :).
Ik heb 2 setjes gekocht en in ieder setje zit genoeg voor 8 kleine huisjes en 2 iets grotere. In totaal heb ik 12 vellen vol vogelhuisjes :).

However, how tempting they are, I'm not gonna make them yet... I decided to take them with me on my internship to decorate my room over there :). That way it soon will feel like home.
Hoe leuk ze ook zijn, ik ga ze nog niet in elkaar zetten... Ik ga ze meenemen naar mijn stageadres om daar mijn kamer een beetje op te leuken. Dan voel ik me daar vast snel thuis :).


With love,
Bambi

Sunday, May 26, 2013

Birthday

As I said before, I hadn't celebrated my birthday with my friends yet, so I did that last week :).
Ik had mijn verjaardag nog niet met mijn vriendinnetjes gevierd, dus dat heb ik afgelopen week met mijn vriendinnetjes gedaan :).

I made a cake and we all sat in my little students room (we don't have a shared living room or kitchen) with a table from the roof terrace. But it did fit and it was very cosy :).
Ik had een cake gemaakt en we zaten gezellig allemaal in mijn kleine kamertje (we hebben hier geen gemeenschapelijke woonkamer of keuken) met de tafel van het dakterras. Het paste net en was erg knus ;).

And of course there were presents :). A friend of mine even made two little paintings for me! Cute huh?
En natuurlijk heb ik ook cadeautjes gekregen :). Een vriendin van me heeft zelfs zelf 2 schilderijtjes voor me gemaakt! Schattig toch?


And a lovely baking set! Funny enough I didn't even had a cake tin for normal straight cakes yet, so I'm very happy with that! Now I need to make an apple pie very soon ;).
En een super bak-pakket!  Grappig genoeg had ik nog geen gewone cakevorm, dus dat kwam heel goed uit! Nu snel n keertje appeltaart maken ;).

Can't really believe I'm 25 now... ;).
Ik geloof nog niet echt dat ik al 25 ben...;).

With love,
Bambi

Thursday, May 23, 2013

Shopping and an owl

Last weekend I found some time to shop.... And something I've wanted for years was now not only available but also on sale! Finally I found rainboots with roses, and well within my budget (since they were on sale, they were only 6 euro)!
Afgelopen weekend had ik eventjes tijd om te winkelen... En waar ik al jaren naar op zoek was was nu ook nog eens in de uitverkoop! Eindelijk heb ik regenlaarzen met roosjes, en ruim binnen budget (aangezien het opruiming was, waren ze maar 6 euro)!
And also some thrift store treasures. I love the books of Dan Brown and I wanted to have them myself. And also a book of James Redfield, which I also love.
En wat schatten van de kringloopwinkel. Ik vind de boeken van Dan Brown geweldig en wilde ze toch graag zelf hebben. En een boek van James Redfield, wat ik ook geweldig vind.

To conclude this owl. This is the owl I got for my 'collection'. It's cute but a bit old fashioned, so I decided to give it a make-over.
Tot slot dit uiltje. Dit is het uiltje dat ik kreeg voor mijn 'verzameling'. Hij is schattig maar een beetje oubollig, dus heeft ie een make-over gekregen. 


I like him in white and I think he will look good in my book shelf. However, this was only the first layer of paint, so it's not finished yet.
Ik vind hem leuk in het wit en ik denk dat ie prima in de boekenkast past. Maar dit is pas de 1e laag verf, dus hij is nog niet af.

With love,
Bambi

Tuesday, May 21, 2013

Card rack Hema

More of an inspirational post this time... :). Last weekend I also visited Hema (shop a.o. in The Netherlands) and I spotted all kinds of card racks. I had seen them before, but didn't know what to think about them. Suddenly they were popping up everywhere and my imagination started to see more and more possibilities. I also learned that Hema had them before and they were gone in no time... So now I ordered one on the site and I can't wait for it to arrive! Here are some inspirational pictures I found on the web.

Deze keer meer een inspiratiepost... :). Afgelopen weekend ben ik ook even bij de Hema geweest en daar zag ik allemaal kaartenrekken staan. Ik had ze wel eerder gezien, maar vond ze een beetje vreemd. Maar ineens zag ik ze overal en ineens kreeg ik meer en meer ideeën over hoe ze te gebruiken. Ook kwam ik er achter dat de Hema ze al eerder gehad heeft en dat ze toen heel snel uitverkocht waren.... Dus ik heb er toch maar eentje besteld op de site en ik kan niet wachten tot ik er mijn creativiteit in kwijt kan ;). Hier alvast wat inspiratie die ik op internet vond.

  {picture from/ foto van Indruk}

 {picture from/ foto van The last days of spring}

 {picture from/ foto van The last days of spring}

{picture from/ foto van eenig wonen}

I love how you can create different styles with the same rack and that it is a very dynamic project. So now I have to start collecting cards ;).
Ik vind het vooral leuk dat je steeds weer een andere stijl kan creëren met hetzelfde rek en dat het steeds weer veranderd. Nu nog kaarten verzamelen voor in het rek ;).
With love,
Bambi

Monday, May 20, 2013

Sunday lunch

Yesterday was the perfect day to try out a new recipe I found on Pinterest... Pizza with peaches!
Gisteren was de perfecte dag om een nieuw recept van Pinterest uit te proberen... Pizza met perzik!
 {Before baking, voor het bakken}
 {After baking, na het bakken}

After baking the Basil and Balsamic vinegar creme were added.
Na het bakken heb ik de basilicum en Balsamico creme azijn toegevoegd.

In my opinion it is definitely a recipe I want to make more often! Lovely for a long summer evening!
Recipe can be found here.
Ik vond het zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar! Vooral voor een lange zomeravond!

With love,
Bambi

Wednesday, May 15, 2013

Cookies

As you can see in my previous post, I got some cookie cutters for my birthday. I decided to try them out today :).
Zoals je kon lezen in mijn vorige post, heb ik voor m'n verjaardag koekvormpjes gekregen. Vandaag werd het tijd om ze uit te proberen :).
 


I LOVE how the cookies turned out! It is exactly the right shape and size. I used the small and  medium size, but I think the large one will also be very nice ;).
Ik vind ze echt SUPER geworden! De vorm en maat is echt precies goed. Ik heb het kleine en middel maatje gebruikt, maar ik denk dat de grote ook zeker geschikt is ;).
 

Aren't they cute? I think I would really like them at a high tea party or a Disney party (they remind me of Beauty and the Beast ;) ). The cookie cutters are for sale at Dille & Kamille.
Zijn ze niet schattig? Ik vind ze ook superleuk voor bij een high tea of een Disney feestje (ze doen me denken aan Belle en het Beest ;) ). De vormpjes zijn te koop bij Dille & Kamille.

With love,
Bambi

Sunday, May 12, 2013

25th Birthday!

A couple of days ago I turned 25!!! I already celebrated my birthday with my family and I hope to celebrate it with my friends in the coming weeks (yeah being a student is busy...).
Een paar dagen geleden werd ik 25!!! Ik heb mijn verjaardag al gevierd met mijn familie en hoop het ergens de komende weken met mijn vrienden te vieren (beetje te druk met studeren op het moment...).

My mum baked some cakes, including a 25 cake!
Mijn moeder bakte een paar taarten, waaronder een 25 taart!

And of course there were presents!
As you might know, I love PiP studio!! So no surprise what was on my wishlist!
En natuurlijk waren er cadeautjes!
Zoals jullie vast weten vind ik PiP studio helemaal geweldig, dus geen verrassing wat ik gevraagd heb ;).
My mum and dad got me 2 bowls, a mug and a breakfast plate! This is the first PiP tableware I have in khaki and I am sooo in love with it! I coudn't bring it all to my dorm room and I can't wait to move out into a lovely little cottage where i will have enough space ;).
I also got this cute set of cookie cutters in the shape of a teapot. Don't you love them? Can't wait to make some cookies! And to relax I got a Lush bubble bar :). If you haven't heard of it yet you should really check it out

Van mijn ouders heb ik twee kommetjes, een beker en een ontbijtbordje gekregen! Dit is het eerstePiP servies in het khaki en ik vind het geweldig! Helaas kon niet alles mee naar mijn studentenkamer en ik kan dan ook niet wachten tot ik straks m'n eigen huisje heb met genoeg ruimte voor alles ;).
Ik kreeg ook een schattig setje koekvormpjes in de vorm van een theepot. Zijn ze niet schattig? Kan haast niet wachten om ze te gaan gebruiken! En om te ontspannen heb ik ene bubble bar gekregen van Lush. Ik neem aan dat iedereen dat wel kent, en anders moet je er echt eens naar gaan kijken! 


Most of my family members gave me money, which is always useful ;). And my grandmother and my mum's aunt and uncle gave me owls! I fell in love with owls a couple of months ago and now everybody is supplying me with owls ;). I want to show them here, but also these are still at my parents so that will be another time.

Van mijn familie heb ik geld gekregen, wat natuurlijk altijd handig is ;). Daarnaast kreeg ik van mijn oma en de oom en tante van mijn moeder een paar uiltjes! Een paar maanden geleden begon mijn uilen tic en nu krijg ik uiltjes van iedereen ;). Ik wil ze graag laten zien, maar ze zijn nog bij m'n ouders dus dat komt een andere keer.

Have a nice sunday!
Geniet van de zondag!

With love,
Bambi