Sunday, October 14, 2012

Seamless Circle Scarf

Since I'm on Ravelry it seems like a whole new world has opened up for me! So many patterns, and so many good ideas to alter patterns! Love it! I'm much more into crocheting than into knitting, but a friend of mine likes knitting better and I decided to give it a try with this pattern.
At first it was hard, because I choose very fluffy and way too thin wool. But with thicker wool it really isn't that hard!

Sinds ik lid ben van Ravelry lijkt het wel alsof er een nieuwe wereld open is gegaan! Zo veel patronen en ook zoveel ideeen om patronen aan te passen! Geweldig! Ik ben meer een haakster dan een breister, maar een vriendin van mij breit liever en dus wilde ik dat ook eens proberen, met dit patroon.
In het begin was het best lastig, want ik had vrij dunne heel pluizige wol uitgezocht. Maar met dikkere wol is het eigenlijk heel makkelijk!

I love the result even better than the scarves in the shops.
Ik vind mijn sjaal zelfs mooier geworden dan de sjaals die nu in de winkels liggen.
However, if I'm going to make this pattern again, I will make it shorter and wider. Then it closes better around my neck.
Toch, als ik hem nog een keer maak, dan maak ik hem iets korter en wat breder. Dan sluit hij net wat beter aan. 

And I already started a new project... Also a scarf, but I'll show that later ;).
En ik ben ook al weer met een nieuw project begonnen... Weer een sjaal, maar dat laat ik later zien ;).

For now a weekend treat ;).
Voor nu nog een weekend traktatie ;).
With love,
Bambi

No comments:

Post a Comment