Saturday, August 4, 2012

Thrift store treasure #1

As promised, I'm gonna show a thrift store treasure :)... Tada!
Zoals beloofd, hier de eerste kringloop vondst :)... Tada!
Any idea what it is? Well I didn't had an idea either, but my mum told me it's a waffle iron! My dad knows how they work and my mum found a recipe in an old cookbook, soo happy :).

Enig idee wat het is? Ik had ook geen idee, maar mijn moeder gelukkig wel, het is een wafelijzer! Mijn vader weet hoe die werken en mijn moeder vond een recept in een oud kookboek, zooo blij :).

You heat the iron in oil, then dip it into the batter till it sticks (which will only happen when your iron is hot enough). Then you dropp it into the pan carefully(!), after a few seconds it will let go of the iron (remove the iron).

BE CAREFULL!! HOT OIL CAN BE VERY DANGEROUS!!

Je verhit het ijzer in olie en dipt het in het beslag tot dit blijft plakken (dat gebeurt alleen als het ijzer heet genoeg is). Dan doop je het ijzer met beslag voorzichtig(!) in de pan, na een paar seconden laat het beslag los van het ijzer (dan haal je het ijzer weg). 

LET OP!! HETE OLIE KAN HEEL GEVAARLIJK ZIJN!!
 The result:
Het resultaat:
And then you can do whatever you want with them :).
En dan kan je er natuurlijk mee doen wat je wil :).
If you try this, please be carefull and keep children away from the kitchen (or wherever you are making this)! If you try it, it is at your own risk!

Als je dit gaat proberen, wees dan alsjeblieft voorzichtig en hou kinderen uit de buurt! Het is op eigen risico!

With love,
BambiNo comments:

Post a Comment