Saturday, January 12, 2013

Thrift store treasures

The first thrift store treasures for this year! 
De eerste kringlooop schatten van dit jaar!
A vintage book and a new cup and saucer :). This is moss rose from Royal Albert, cute huh :).
Een oud boek en een nieuw kopje met schoteltje :). Dit is moss rose van Royal Albert, schattig toch?
Enjoy your weekend!
Fijn weekend!

With love,
Bambi

No comments:

Post a Comment