Saturday, February 4, 2012

Pip Studio

As I told in a previous post, I graduated for my Bachelor last year. As a gift from my family I got some money to buy something myself. As I'm in love with the tableware of Pip Studio since the moment I saw it, the choice wasn't very difficult :). Here are some pictures of it, although not al has been photographed yet ;). I like to combine it with other tableware. For instance the cake saucers in the first picture are from a garden centre! I think they match perfectly :). 

Zoals ik in een vorige post al vertelde, ben ik afgelopen jaar afgestudeerd voor mijn Bachelor. Als cadeau van mijn familie kreeg ik wat geld om zelf iets te kopen.  Aangezien ik verliefd werd op het Pip Floral Servies vanaf het moment dat ik het zag, was de keuze niet zo moeilijk :). Hier zijn wat foto's, hoewel niet alles al op de foto staat ;). Ik vind het leuk om het te combineren met ander servies. De gebakschoteltjes in de eerste foto bijvoorbeeld, die heb ik bij een tuincentrum gekocht! Ik vind dat ze perfect passen :).The plates on this picture are from a recycle shop (no I didn't went again, I just hadn't shown them yet ;)).

De borden op deze foto komen van een kringloopwinkel (nee ik ben niet weer geweest, ik had ze gewoon nog niet laten zien ;)).

Then a question to all Pip-fans out there... 
I also have the blue teapot. I ordered this online and in the picture online, the upper halve of the spout was white and the lower part was blue. However when we unpacked mine, the whole spout was blue with dots, two white flowers and the Pip logo on it. I was very surprised about that, because I didn't know that there was more than one version of the blue teapot. I also saw that there is more than one version of the Khaki teapot. I understand that the teapot exists in 3 colors, but now my question: Why are there different versions in the same color????? Can anyone tell me that?
Here some pictures of my teapot, unfortunately I have no pictures of the other varieties, but you can find them on Google.

Dan een vraag aan alle Pip-fans...
Ik heb ook de blauwe theepot. Ik heb hem online besteld en op de foto was de bovenste helft van de tuit wit en de onderste helft was blauw. Maar toen we de mijne uitpakten bleek de hele tuit blauw met stipjes, twee witte bloemen en het Pip-logo erop. Ik was erg verbaasd, want ik wist niet dat er meer dan één versie van de blauwe theepot bestond. Ik had wel al eens gezien dat er meer dan een versie van de khaki theepot bestaat. Ik begrijp dat de theepot bestaat in 3 kleuren, maar nu is mijn vraag: Waarom zijn er verschillende versies in dezelfde kleur????? Kan iemand mij dit vertellen?
Hier een paar foto's van mijn theepot, helaas heb ik geen foto's van de andere variaties, maar die zijn te vinden op Google.


It took some time to get used to mine (I don't like surprises), but now I love it. Especially the little white flowers.

Het duurde even om aan de mijne te wennen (ik hou niet van verrassingen), maar nu vind ik hem geweldig. Vooral de kleine witte bloemetjes.


Thanks again mum, for retrieving it for me!
Mam, nogmaals bedankt voor het ophalen van de theepot!

Enjoy your weekend!
Fijn weekend allemaal!


XOXO Bambi

No comments:

Post a Comment