Sunday, February 5, 2012

Weekend work

Weekend is almost over again and a new week of working is waiting.
This weekend I made 6 more hexagons for my blanket, although it is not going very fast, it still is growing.

Het weekend is weer bijna voorbij en een nieuwe week van werken wacht.
Dit weekend heb ik nog 6 zeshoekjes voor mijn deken gehaakt. Het gaat nog steeds niet erg snel, maar hij groeit nog steeds.


The colors are not that cheerfully, but they balance out with the ones I already made. I especially like the one in pastel colors.

De kleuren zijn niet zo vrolijk, maar ze zijn prima in evenwicht met mijn andere zeshoekjes. Vooral de ene in pastelkleuren vind ik erg mooi geworden. 
I also have seeded some seeds already! This time I started with paprika, lettuce and tomatoes. I've seeded them in an old package of cake from the supermarket. It perfectly fits my window sill. I hope they will go growing soon :).

Ik heb ook al wat zaadjes gezaaid! Deze keer ben ik begonnen met paprika, sla en tomaten. Ik heb een oude verpakking van een kersenvlaai gebruikt als kasje want die past precies op mijn vensterbank. Ik hoop dat ze snel zullen gaan groeien :).
During the holidays I also planted some tulips. The garden centre (yes the one where I also bought these cake saucers) had then on sale because it's too late to plant them in the garden, but inside they grow beautifully as you can see! I'm expecting them to become pink :). 

Tijdens de kerstvakantie heb ik ook een paar tulpenbollen geplant. Het tuincentrum (ja dezelfde waar ik ook deze gebakschoteltjes heb gekocht) had ze in de uitverkoop omdat het te laat is om ze in de tuin te planten, maar binnen groeien ze prachtig zoals je kan zien! Als het goed is worden ze roze :).


And last but not least I decluttered another part of my students room. For this I coated an old shoebox with wrappingpaper. I'm very pleased with the result, it even looks a bit Pip-like, I think.

En last but not least, heb ik ook weer een deel van mijn studenten kamer "ontrommeld". Hiervoor heb ik een oude schoenendoos bekleed met pakpapier. Ik vind hem erg leuk geworden, zelfs een beetje Pip-achtig :).

Good luck this week!
Veel succes deze week!


XOXO Bambi

No comments:

Post a Comment