Sunday, February 12, 2012

Spring is arriving!!!

My tulips are growing fast!  And one of them already has a pink flower! It's not blooming yet but it is cheerful :).
Mijn tulpjes groeien super! Een van hen heeft zelfs al een roze bloempje! Bloeien kan je het nog net niet noemen, maar hij is prachtig :).
The other tulips are also growing fast and starting to make flowers.
De andere bak groeit ook snel en ook hier begint al een bloempje in te komen.

So even while there is still snow laying around, spring will arrive! Although I do like the ice. It has been 2 years since the last time I skated, but last week I did it! Can't say I can do it very well, but I didn't fell down ;).
Dus zelfs nu er nog sneeuw ligt, is de lente al in aantocht! Alhoewel, ik vind het ijs wel leuk. Het is alweer twee jaar geleden sinds de laatste keer dat ik had geschaatst, maar vorige week heb ik het toch geprobeerd! Kan niet zeggen dat ik het heel goed kan, maar ik ben niet gevallen ;).


Also growing in my window sill:
Iets anders dat groeit in mijn vensterbank:
Yes! The first green little thing has shown up. I forgot what I had seeded where, but I guess this is tomato :). I hope the rest also will show up later on ;).
Ja! Het eerste groene dingetje is opgekomen. Heb niet precies onthouden wat ik waar had gezaaid, maar ik denk dat dit een tomatenplantje is :). Ik hoop dat de rest ook binnenkort op zal komen ;).

And finally this weekend, to relax I made some cupcakes. (There were five of them when I started...) Very easily made with a mixture of Dr Oetker, with all the decoration included. It's not ment for cupcakes but I really do like it :).
En tot slot heb ik dit weekend, om te ontspannen, ook nog een paar cupcakes gebakken. (Er waren er vijf toen ik begon ...) Super makkelijk gemaakt met een bakmix van Dr Oetker (kleintje taart), met alle versiersels er al bij. Het is niet bedoeld voor cupcakes maar ik vind ze wel leuk zo :).
XOXO Bambi

No comments:

Post a Comment