Monday, May 28, 2012

Shoplog

Although it is waaaaaaaaay too hot to blog, I'm doing it anyway. It is also too hot to study and it is whit monday so....

Last weekend I was shopping with my mum and although I wasn't looking for it, I found this toiletbag and fell in love. It looks like it is made of braided leather sewed together (it's just a print, but I noticed that when I was already at home, so well made) and it gives a hamam-like/relaxed idea. Now it stands on my nightstand holding my creams and stuff. Looks a lot more neat than it did before (well that wasn't hard ;)).

Hoewel het veeeeeeeeeeeel te warm is om te bloggen, doe ik het toch. Het is namelijk ook te warm om te studeren en het is Pinkstermaandag, dus ....

Afgelopen weekend ben ik gaan winkelen met mijn moeder en hoewel ik er niet naar op zoek was, vond ik deze geweldige toilettas. Het lijkt alsof hij gemaakt is van aan elkaar genaaide leren vlechtjes (het is gewoon een print, maar dat zag ik thuis pas, zo goed is het gedaan) en het geeft een hamam-like/relaxed gevoel. Nu staat hij op mijn nachtkastje met mijn smeerseltjes enzo. het ziet er veel netter uit dan eerst (nou ja, dat was ook niet moeilijk ;)).
 
I also bought 2 pairs of earrings. I love to wear earrings, but since I no longer live with my parents permanently, I sometimes forget to take them with me. And since my collection of earrings needed an update, this was the perfect time.

Ik heb ook 2 paar oorbellen gekocht. Ik draag graag oorbellen, maar sinds ik op kamers woon, vergeet ik ze soms mee naar m'n ouders te nemen. En aangezien mijn verzameling oorbellen wel een update kon gebruiken, was dit een mooi moment.
Take it easy! (Here in holland we have real summer weather while it still is spring!)
Doe rustig aan met dit mooie weer!

With love,
Bambi

No comments:

Post a Comment