Wednesday, March 14, 2012

Anything

Since I've started with my Master Thesis for my study, I've been very busy. So I'm not that creative at the moment, because of a lack of time.
Sinds ik ben begonnen met mijn afstudeervak voor mijn studie, heb ik het echt super druk! Dus ik ben niet zo creatief op het moment, vooral vanwege een gebrek aan tijd.
Fortunately it is almost easter, so I can decorate my room without making a lot of stuff. Unfortunately I can't find my decorations yet,  but I did buy some new egg cups :).
Gelukkig is het bijna Pasen, dus ik kan lekker creatief zijn met versieren in plaats van maken. Helaas kan ik mijn eigen spulletjes nog even niet vinden, maar ik heb wel al superleuke nieuwe eierdopjes gekocht bij de Blokker :).


They do suit very well with the stuff I already had :).
Ze passen heel goed bij de spulletjes die al op de plank stonden :).


Also I made this little project. It's really fun to do and not that difficult!
Ook heb ik dit kleine projectje gemaakt. Het is echt leuk om te doen en helemaal niet zo moeilijk!

I got it from here.
Ik heb hem hier vandaan.

And I even started a new project! It is still work in progress, but it goes well. It's Fawn 2.0 from gourmet amigurumi (sorry can't find her name at the  moment).
En ik ben zelfs met een nieuw project gestart! Het is nog werk in uitvoering, maar het gaat goed. Het is Fawn 2.0 van gourmet amigurumi (sorry ik kan even niet op haar naam komen).
 I love deers in almost every form and this one will become so sweet!
Ik hou van hertjes in bijna elke vorm en deze wordt zo schattig!

Sorry for the quality of the pictures! Since I'm studying so hard, it is not sunny anymore when I come home...
Sorry voor de kwaliteit van de foto's! Nu ik het zo druk heb, is het niet meer zonnig als ik thuiskom ...

XOXO Bambi

No comments:

Post a Comment